DESKY PRO MYSLÍV
         
V roce 2015 u příležitosti 70. výročí osvobození regionu v souvislosti s koncem 2. světové války se uskutečnila řada vzpomínkových akcích a na několika místech západních Čech se odhalily nové pamětní desky. Také i v Myslívě na Klatovsku si připomněli občané osvobození obce a okolí a zároveň při této příležitosti byly na budově obecního úřadu slavnostně odhaleny dvě nové bronzové pamětní desky. První deska připomíná americké osvoboditele obce Myslív a okolí, kteří byli příslušníky 2. jízdní skupiny 3. americké armády generála George S. Pattona a druhá pamětní deska je vzpomínkou na čestného občana pana Františka Wawrečku, účastníka bojů u Tobruku a Dunkerque. Vzpomínkové akce s odhalením desek se zúčastnil jeho syn pan Milan Wawrečka, rodinná přítelkyně Anna Soumarová, pan ing. Jaroslav Vodička z Českého svazu bojovníků za svobodu, paní starostka Marie Picková a členové klubů 4. obrněné divize Prácheňsko a Muži prezidenta Beneše. Pamětní desky pro obec graficky navrhl Ivan Rollinger a zhotoveny byly Umělecko-modelářským atelierem Rudolf a Tomáš Matějka Plzeň.
 
 
 
         
DESKA OSVOBODITELI
             
Dne 5. května 2015 byla u příležitosti 70. výročí osvobození města Domažlice a okolí odhalena bronzová pamětní deska, která je věnována jednomu z prvních osvoboditelů Domažlic, podplukovníkovi Mattu Konopovi, jehož předci shodou okolností pocházeli z Chodska. Slavnostního odhalení pamětní desky se z Konopovo rodiny zúčastnila dcera Kay a vnuk Patrick Dewane. Mezi vzácnými hosty byli přítomni také veteráni: Robert Gilbert, Herman Geist, James Duncan, příslušníci 38. pěšího pluku 2. pěší divize, kteří se přímo podíleli na osvobození města Domažlice a Chodska. Po odhalení desky na domě čp. 58 "U Hrušků" řekla dcera Kay všem přítomným, že po dotyku helmy osvoboditele na pamětní bronzové desce přinese každému návštěvníkovi štěstí. Bronzová deska je živým pohledem na radostný květnový den osvobození města Domažlice a blízkého okolí. Deska byla zhotovena a instalována Umělecko-modelářským atelierem Rudolf a Tomáš Matějka Plzeň, graficky ji navrhl Ivan Rollinger a dle dobové fotografie plastický reliéf ztvárnil Josef Rusňák. Poděkování patří také panu Amarovi Ibrahimovi, majiteli domu čp. 58, za umístění a pomoc při realizaci této desky.
 
                         
 
        
DESKA PADLÝM V DÍLECH
              
První návrh nové pamětní desky pro šest padlých vojáků vznikl v roce 2012 společně s vedením a občany obce Díly, Klubu 3. Armády Plzeň a Indianhead Clubu Pilsen na základě nově zjištěných a ověřených historických faktů z událostí ze dne 1. května 1945 v souvislosti s osvobozením obce Díly a blízkého okolí. Na podzim roku 2012 členové Indianhead Clubu Pilsen vybrali a vyzdvihli základní kámen pro novou desku v místě osudné události. Zvláštní poděkování za vyproštění kamene patří Milanovi a Honzovi Tremlovi z klubu. Kámen byl převezen dílskými občany v dubnu a odhalen v květnu 2014 v novém parku pod Kaplí Svatého Cyrila a Metoděje. Bronzová deska společně s identifikačními známkami vojáků a částmi jeepu je stálou připomínkou na příslušníky roty D, 358. pěšího pluku, 90. pěší divize a zároveň vzpomínkou na konec 2. světové války v obci Díly a jejího okolí. Na desce se autorsky podíleli Rudolf a Tomáš Matějka a Ivan Rollinger. Desku podpořila obec Díy, dílští občané, Klub 3. Armády Plzeň, Indianhead Club Pilsen a Plzeňský kraj. Dílo zhotovil a instaloval Umělecko-modelářský atelier Matějka Plzeň. Slavnostního odhalení desky dne 1. května 2015 se zúčastnila široká veřejnost a představitelé politického života  a vzácně veterán Vernon Schmidt z 90. pěší divize, který se podílel na osvobození blízkého okolí.
 

VIDEO Z ODHALENÍ DESKY V DÍLECH

                      
DESKA LETCI
             
V letech 2010 až 2011 občanské sdružení Indianhead Club Pilsen nechalo vyrobit bronzovou pamětní desku letci Virgilu Paulu Kirkhamovi, pilotovi letounu P-47D Thunderbolt, který zahynul při plnění bojového úkolu 30. dubna 1945 v Zadní Hoře mezi Trhanovem a Újezdem na Chodsku. Virgil P. Kirkham byl posledním padlým americkým pilotem na evropském bojišti a o pomníček v lese, který se nachází v  místě  události, již několik desítek let pečuje paní Zdeňka Sládková z Trhanova. Důvodem vzniku nové pamětní desky a její umístění v obci Újezd bylo blíže seznámit širokou veřejnost s událostí v souvislosti s osvobozením západních Čech v roce 1945. Slavnostní odhalení desky se uskutečnilo 30. dubna 2011 na budově OÚ Újezd za přítomnosti Virgilovo bratra Mariona Kirkhama a jeho rodiny, veterána George Thompsona, pamětníků, zástupců klubů vojenské historie, představitelů politického života a široké veřejnosti. Reliéf letounu ztvárnil MgA. Jan Vlček, desku zhotovil Umělecko - modelářský atelier Rudolf a Tomáš Matějka Plzeň. Návrh desky vytvořili členové a přátelé klubu, graficky zpracoval Ivan Rollinger a realizaci celého projektu finančně podpořila rodina Kirkhamova, Plzeňský kraj a obec Újezd.
 
 
        
                             
PLAKETY VETERÁNŮM
         
V roce 2010 občanské sdružení Indianhead Club Pilsen u příležitosti 65. výročí osvobození západních a jihozápadních Čech americkou armádou a města Plzně zhotovilo na vlastní náklady členů a přátel klubu číslovanou sérii bronzových pamětních plaket firmou Umělecko-modelářský atelier Rudolf a Tomáš Matějka Plzeň. Překvapeným válečným veteránům a vzácným hostům oslav osvobození byly tyto plakety společně s certifikáty předány na Chodsku v restauraci U Svatého Jána v Trhanově dne 5. května 2010. Číslovanou pamětní bronzovou plaketu s certifikátem obdržel Earl Ingram, Samuel R. Hodges, Erik O. Petersen, George Thompson, Verne Lewellen, Jones Kenneth, Clyde Kessen, John Del Santo, Robert Crooker, Fremont Gruss, Richard Pieper, Robert Evans, Henry Gilbert, Cliffton Howard, Karl L. Lindquist, Steven Mason, Marion Kirkham, Virgil L. Lucas, Charles H. Noble jr.,George Patton Waters a Isabel Ward.
 
 
 
NAPSALI JSTE O NÁS
 
Dílští odhalili pomník šesti padlým vojákům, Domažlický deník, Josef Babor, 2. května 2015
V Plzeňském kraji startují oslavy osvobození, odhalují se pomníky, České noviny, ceskenoviny.cz, ČTK, 30. 4. 2015
Újezdští nezapomínají a vzpomínají, Domažlický deník, Milena Cibulková, 27. listopadu 2014
Vzpomněli na amerického válečného pilota Virgila Paula Kirkhama, Domažlický deník, Milena Cibulková, 5. května 2014
Újezdští ctí památku amerického letce, Domažlický deník, Milena Cibulková, 6. března 2014
Vzpomínkový akt v obci Díly na Domažlicku, Město Plzeň, slavnostisvobody.cz, 1. května 2013
Vzpomínka v Újezdě patřila padlému americkému pilotovi, Město Plzeň, slavnostisvobody.cz, 1. května 2013
Zdeňku Sládkovou z Trhanova odměnili Američané, Domažlický deník, Milena Cibulková, 23. června 2012
Obec Díly zhotoví pamětní desku šesti padlým vojákům, Město Plzeň, slavnostisvobody.cz, 3. května 2012
Devadesátiletý bratr letce-hrdiny opět přijel, Tachovský deník, Milena Cibulková, 2. května 2012
V Újezdě si dnes připomněli posledního padlého amerického letce, Město Plzeň, slavnostisvobody.cz, 30. dubna 2012
Újezd zase přivítá bratra amerického letce, Domažlický deník, Milena Cibulková, 27. dubna 2012
V Újezdě si 30. dubna připomeneme posledního padlého amerického letce, Město Plzeň, slavnostisvobody.cz, 26. dubna 2012
Military kluby, Město Plzeň, slavnostisvobody.cz, 9. února 2012
Slavnosti svobody pokračují, Město Plzeň, slavnostisvobody.cz, 8. května 2011
Americký pilot V. P. Kirkham nebude nikdy zapomenut, Domažlický deník, Milena Cibulková, 3. května 2011
Plzeň se vrátí na několik dnů do roku 1945, Město Plzeň, slavnostisvobody.cz, 29. dubna 2011
Memorial Plaque dedicated to Virgil Paul Kirkham, Město Plzeň, slavnostisvobody.cz, 29. dubna 2011
Akce Slavností svobody 2011, Město Plzeň, slavnostisvobody.cz, 29. dubna 2011
Americkému letci odhalí v sobotu v Újezdě pamětní desku, Domažlický deník, Milena Cibulková, 29. dubna 2011
Pamětní deska Virgilu Paulovi Kirkhamovi, Město Plzeň, slavnostisvobody.cz, 26. dubna 2011
Slávu umocní přelet Stearmanu, Domažlický deník, Milena Cibulková, 21. dubna 2011
V Újezdě bude mít americký letec pamětní desku, Domažlický deník, Moje Domažlicko, Milena Cibulková, 4. února 2011
Otázka pro starostu Újezda, Domažlický deník, Milena Cibulková, 4. února 2011
Památku pilota V. Kirkhama bude připomínat nová pamětní deska, Český rozhlas Plzeň, Zpravodajství, 2. února 2011
Také klub druhé pěší divize poděkoval veteránům, Město Plzeň, slavnostisvobody.cz, 7. května 2010
Americký hrdina nebyl nikdy zapomenut, Domažlický deník, Moje Domažlicko, Milena Cibulková, 6. května 2010
Američtí váleční veteráni navštívili Trhanov, Domažlice a Kdyni, Město Plzeň, slavnostisvobody.cz, 6. května 2010
Zábava až na prvním místě, Military-Club.cz, 1st Lt. Radek R. Syka, 21. listopadu 2003
Anzio aneb bláto na všech místech, Military-Club.cz, 1st Lt. Radek R. Syka, 13. února 2003
Druhá pěší divize Plzeň pořádala tradiční ples ke Dni veteránů, Military-Club.cz, 1st Lt. Radek R. Syka, 11. listopadu 2002
Německem bez výstřelu, Military-Club.cz, 1st Lt. Radek R. Syka, 26. června 2002
Obec Nadryby byla svědkem bojů na demarkační čáře, Military-Club.cz, 1st Lt. Radek R. Syka, 14. května 2002
Už druhým rokem je v obci Nadryby připravena bojová ukázka, Military-Club.cz, 1st Lt. Radek R. Syka, 22. dubna 2002
Klub vojenské historie Plzeň - 2nd Infantry division, Armáda České republiky & Ministerstvo obrany, 2001
                                                              
© 2017 INDIANHEAD.CZ  IVAN ROLLINGER
   
TOPlist