Deska v Domažlicích

Dne 5. května 2015 byla u příležitosti 70. výročí osvobození města Domažlice a okolí odhalena bronzová pamětní deska, která je věnována jednomu z prvních osvoboditelů Domažlic, podplukovníkovi Mattu Konopovi, jehož předci shodou okolností pocházeli z Chodska. Slavnostního odhalení pamětní desky se z Konopovo rodiny zúčastnila dcera Kay a vnuk Patrick Dewane. Mezi vzácnými hosty byli přítomni také veteráni: Robert Gilbert, Herman Geist, James Duncan, příslušníci 38. pěšího pluku 2. pěší divize, kteří se přímo podíleli na osvobození města Domažlice a Chodska. Po odhalení desky na domě čp. 58 "U Hrušků" řekla dcera Kay všem přítomným, že po dotyku helmy osvoboditele na pamětní bronzové desce přinese každému návštěvníkovi štěstí. Bronzová deska je živým pohledem na radostný květnový den osvobození města Domažlice a blízkého okolí. Deska byla zhotovena a instalována Umělecko-modelářským atelierem Rudolf a Tomáš Matějka Plzeň, graficky ji navrhl Ivan Rollinger a dle dobové fotografie plastický reliéf ztvárnil Josef Rusňák. Zvláštní poděkování patří panu Amarovi Ibrahimovi, majiteli domu čp. 58, za možné umístění a pomoc při realizaci této pamětní desky.
               
Pamětní bronzová deska věnovaná podplukovníkovi Mattu Konopovi, osvoboditeli s chodskými kořeny, která byla odhalena dne 5. května 2015 v Domažlicích.
TOPlist
INDIANHEAD.CZ je s vámi na sítích, buďte s ním Facebook/INDIANHEAD.CZ Twitter/INDIANHEAD_CZ
© 2017 INDIANHEAD.CZ by Ivan Rollinger   shop@indianhead.cz   +420 603 453 670
Deska padlým v Dílech
Deska padlým v Dílech
Desky v Myslívě
Desky v Myslívě
Deska v Domažlicích
Deska v Domažlicích
Archiv klubu
Archiv klubu
Deska letci v Újezdě
Deska letci v Újezdě
Plakety veteránům
Plakety veteránům
Oslavy v Domažlicích
Oslavy v Domažlicích
Slavnosti v Plzni
Slavnosti v Plzni
Odhalení v obci Díly
Odhalení v obci Díly
S Vernem v Dílech
S Vernem v Dílech
Setkání v Pasečnici
Setkání v Pasečnici
Výměnné odkazy
Výměnné odkazy
Odhalení v obci Újezd
Odhalení v obci Újezd
S Marionem v Újezdě
S Marionem v Újezdě
Ocenění v Trhanově
Ocenění v Trhanově
FB aktuality klubu
FB aktuality klubu