KORBEL Z DÝŠINÉ 1945

Dřevěný pivní korbel byl zhotoven zručnými bednáři v Plzeňském pivovaru pro slavnostní ukončení žní nedaleko Plzně v obci Dýšina. Dne 4. srpna 1945 Dýšinské dožínky slavnostně zahájil generálmajor Ernest Nason Harmon, který na tyto slavnosti pozval velvyslance USA Lawrence Steinhardta. Generál Harmon se svým XXII. sborem v Československu vystřídal v polovině června 1945 stávající V. sbor, který se podílel společně s XII. sborem na osvobození jihozápadních Čech a vila č. 49 v Nové Huti u Dýšiné se pro něj stala dočasně sídlem a velitelstvím sboru. Během léta pětačtyřicátého roku generála Harmona navštívil například i generál George S. Patton. Oba generálové Harmon a Patton byli prezidentem Edvardem Benešem vyznamenáni československým řádem Bílého lva dne 27. července 1945.
           
INDIANHEAD.CZ IM20034 POST WWII SOUVENIR WOODEN MUG FROM CZECH HARVEST CELEBRATIONS IN DYSINA WITH MG ERNEST M. HARMON, AUGUST 1945
TOPlist
OSVOBODITELŮM ČESKÉHO ZÁPADU THANK YOU BOYSINDIANHEAD.CZ © 2018 Ivan Rollinger   #WestBohemia1945

             Ivan Rollinger           +420 603 453 670   ivanhoe@indianhead.cz