Indianhead Museum
je virtuální muzeum, které vám přináší online pohled do částí sbírek soukromého sběratele US militarií a předmětů z 2. světové války, předmětů hospodářské pomoci UNRRA, upomínkových předmětů a suvenýrů věnovaných osvoboditelům v roce 1945 a dále militarií a předmětů slavné americké 2. pěší divize z let 1917 až 1953. Řadu těchto a mnoho dalších sbírkových předmětů můžete také vidět v celoročně otevřeném muzeu Patton Memorial Pilsen se sídlem v plzeňském kulturním domě Peklo, kde pracuji od roku 2005. Těším se na vaší návštěvu. Ivan Rollinger 
              
Virtuální Indianhead Museum vám přináší pohled do sbírek sběratele dobových předmětů a US militarií spjatých s osvobozením západních a jihozápadních Čech v roce 1945.
TOPlist
OSVOBODITELŮM ČESKÉHO ZÁPADU THANK YOU BOYSINDIANHEAD.CZ © 2018 Ivan Rollinger   #WestBohemia1945

             Ivan Rollinger           +420 603 453 670   ivanhoe@indianhead.cz