Deska pro obec Losiná
 
DESKA PRO OBEC LOSINÁ
 
Deska padlým v Dílech
 
DESKA PADLÝM V DÍLECH
 
Desky pro obec Myslív
 
DESKY PRO OBEC MYSLÍV
 
Deska v Domažlicích
 
DESKA V DOMAŽLICÍCH
 
Deska letci v Újezdě
 
DESKA LETCI V ÚJEZDÉ
 
Klubové plakety veteránům
 
KLUBOVÉ PLAKETY VETERÁNŮM
 
 

INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.

Navštěvujete vzpomínkové akce na události 2. světové války a tradiční oslavy osvobození u nás?
 
Vojenský historický klub Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu.
 
Historie Indianhead Club Pilsen z.s. sahá až do roku 1999, kdy byl klub 2. pěší divize založen a stal se tehdy součástí Klubu vojenské historie Plzeň. V roce 2000 se klub aktivně zúčastnil oslav osvobození v Plzni a v roce 2003 vzniklo občanské sdružení s názvem KLUB DRUHÉ PĚŠÍ DIVIZE PLZEŇ. Ke změně názvu došlo v roce 2010 na Indianhead Club Pilsen a nyní je zapsaným spolkem. Členové a přátelé klubu se zabývají renovací historické techniky, sběratelskou a badatelskou činností, historií 2. pěší divize a dalších US jednotek působících v "pětačtyřicátém" roce v západních a jihozápadních Čechách.
 
Těšíme se při akcích na setkání s vámi!
 
 Ivan ROLLINGER
Indianhead Club Pilsen z.s.
ivanhoe@indianhead.cz
tel: 603 453 670
 
Do you attend Second World War commemorative event and traditional liberation celebration in our republic?

The Indianhead Club Pilsen registered club – military history club – attends the liberation celebrations and commemorative war events in the Pilsen region and is involved in the creation of the new commemorative sites in the region.

The history of Indianhead Club Pilsen registered club goes back to 1999, when the 2nd Infantry Division club was founded and became a part of the Military history Pilsen club then. In 2000 the club attended the Liberation Festival Pilsen in active way and subsequently in 2003 citizen´s association bearing the name Second Infantry Division Pilsen club was founded. The name of the club was change to Indianhead Club Pilsen in 2010 and it is a registered club now. Members and friends of the club are engaged in the renovation of the historical vehicles, collections and research activities, 2nd Infantry Division history and US units operating in West and East - West Bohemia in 1945.

Looking forward to seeing you at the commemorative events!