WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.
 
MUZEUM INDIANHEAD.CZ
 
Virtuální muzeum INDIANHEAD.CZ nahlíží do sbírek sběratele dobových suvenýrů z osvobození, pomoci UNRRA v ČSR, militarií a předmětů US Army v Čechách 1945 a US 2. pěší "Indianhead" divize.
  
The INDIANHEAD.CZ virtual museum looks into the collection of the period souvenirs from liberation, UNRRA help in Czechoslovakia, militaria and memorabilia of the US Army in Bohemia in 1945 and the US 2nd Infantry “Indianhead” division.
Archiv klubuArchiv klubu
 
INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.
DESKA PRO OBEC LOSINÁ
Deska pro obec Losiná
DESKA PADLÝM V DÍLECHDeska padlým v Dílech
DESKY PRO OBEC MYSLÍV
Desky pro Myslív
DESKA V DOMAŽLICÍCH
Deska v Domažlicích
DESKA LETCI V ÚJEZDÉ
Deska letci v Újezdě
KLUBOVÉ PLAKETY VETERÁNŮM
Klubové plakety veteránům
Deska pro obec LosináDeska pro obec Losiná
 
Navštěvujete vzpomínkové akce na události 2. světové války a tradiční oslavy osvobození u nás?
 
Vojenský historický klub Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionuHistorie Indianhead Club Pilsen z.s. sahá až do roku 1999, kdy byl klub 2. pěší divize založen a stal se tehdy součástí Klubu vojenské historie Plzeň. V roce 2000 se klub aktivně zúčastnil oslav osvobození v Plzni a v roce 2003 vzniklo občanské sdružení s názvem KLUB DRUHÉ PĚŠÍ DIVIZE PLZEŇ. Ke změně názvu došlo v roce 2010 na Indianhead Club Pilsen a nyní je zapsaným spolkem. Členové a přátelé klubu se zabývají renovací historické techniky, sběratelskou a badatelskou činností, historií 2. pěší divize a dalších US jednotek působících v "pětačtyřicátém" roce v západních a jihozápadních ČecháchTěšíme se při akcích na setkání s vámi!
 
Do you attend World War II commemorative event and traditional liberation celebration in our republic?
 
The Indianhead Club Pilsen registered club – military history club – attends the liberation celebrations and commemorative war events in the Pilsen region and is involved in the creation of the new commemorative sites in the regionThe history of Indianhead Club Pilsen registered club goes back to 1999, when the 2nd Infantry Division club was founded and became a part of the Military history Pilsen club then. In 2000 the club attended the Liberation Festival Pilsen in active way and subsequently in 2003 citizen´s association bearing the name Second Infantry Division Pilsen club was founded. The name of the club was change to Indianhead Club Pilsen in 2010 and it is a registered club now. Members and friends of the club are engaged in the renovation of the historical vehicles, collections and research activities, 2nd Infantry Division history and US units operating in West and East - West Bohemia in 1945Looking forward to seeing you at the commemorative events!
 
 Ivan Rollinger
INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.
ivanhoe@indianhead.cz
+420 603 453 670