WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.
 
MUZEUM INDIANHEAD.CZ
 
Virtuální muzeum INDIANHEAD.CZ nahlíží do sbírek sběratele dobových suvenýrů z osvobození, pomoci UNRRA v ČSR, militarií a předmětů US Army v Čechách 1945 a US 2. pěší "Indianhead" divize.
  
The INDIANHEAD.CZ virtual museum looks into the collection of the period souvenirs from liberation, UNRRA help in Czechoslovakia, militaria and memorabilia of the US Army in Bohemia in 1945 and the US 2nd Infantry “Indianhead” division.
Deska letci v Újezdě
 
Deska letci v Újezdě
 
V letech 2010 až 2011 občanské sdružení Indianhead Club Pilsen nechalo vyrobit bronzovou pamětní desku letci Virgilu Paulu Kirkhamovi, pilotovi letounu P-47D Thunderbolt, který zahynul při plnění bojového úkolu 30. dubna 1945 v Zadní Hoře mezi Trhanovem a Újezdem na Chodsku. Virgil P. Kirkham byl posledním padlým americkým pilotem na evropském bojišti a o pomníček v lese, který se nachází v  místě  události, již několik desítek let pečuje paní Zdeňka Sládková z Trhanova. Důvodem vzniku nové pamětní desky a její umístění v obci Újezd bylo blíže seznámit širokou veřejnost s událostí v souvislosti s osvobozením západních Čech v roce 1945. Slavnostní odhalení desky se uskutečnilo 30. dubna 2011 na budově OÚ Újezd za přítomnosti Virgilovo bratra Mariona Kirkhama a jeho rodiny, veterána George Thompsona, pamětníků, zástupců klubů vojenské historie, představitelů politického života a široké veřejnosti. Reliéf letounu ztvárnil MgA. Jan Vlček, desku zhotovil Umělecko - modelářský atelier Rudolf a Tomáš Matějka Plzeň. Návrh desky vytvořili členové a přátelé klubu, graficky zpracoval Ivan Rollinger a realizaci celého projektu finančně podpořila rodina Kirkhamova, Plzeňský kraj a obec Újezd.