Deska padlým v Dílech
 
Deska padlým v Dílech
 
První návrh nové pamětní desky pro šest padlých vojáků vznikl v roce 2012 společně s vedením a občany obce Díly, Klubu 3. Armády Plzeň a Indianhead Clubu Pilsen na základě nově zjištěných historických faktů z událostí ze dne 1. května 1945 v souvislosti s osvobozením obce Díly a blízkého okolí. Na podzim roku 2012 členové Indianhead Clubu Pilsen vybrali a vyzdvihli základní kámen pro novou desku v místě osudné události. Zvláštní poděkování za vyproštění kamene patří Milanovi a Honzovi Tremlovi z klubu. Kámen byl převezen dílskými občany v dubnu a odhalen v květnu 2014 v novém parku pod Kaplí Svatého Cyrila a Metoděje. Bronzová deska společně s identifikačními známkami vojáků a částmi jeepu je stálou připomínkou na příslušníky roty D, 358. pěšího pluku, 90. pěší divize a zároveň vzpomínkou na konec 2. světové války v obci Díly a jejího okolí. Na desce se autorsky podíleli Rudolf a Tomáš Matějka a Ivan Rollinger. Desku podpořila obec Díly, dílští občané, Klub 3. Armády Plzeň, Indianhead Club Pilsen a Plzeňský kraj. Dílo zhotovil a instaloval Umělecko-modelářský atelier Matějka Plzeň. Slavnostního odhalení desky dne 1. května 2015 se zúčastnila široká veřejnost a představitelé politického života  a vzácný host - veterán Vernon Schmidt z roty E 358. pěšího pluku 90. pěší divize, který se podílel na osvobození blízkého okolí. V roce 2018 byla veřejnost informována při pietním aktu v místě události o sedmém padlém vojákovi na základě informací z knihy Endkampf im Bohmerwald jejíž autor pan Markus Gruber společně s panem Martinem Drbalem a historikem 90. pěší divize Normem Richardsem v roce 2017 objasňují nejnovější poznatky o událostech v Českém lese na sklonku konce války. Tento voják se jmenoval Newell Moss a byl v hlášení uveden jako nezvěstný až následující den a později změněn jako padlý dne 1. května 1945.