WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.
 
MUZEUM INDIANHEAD.CZ
 
Virtuální muzeum INDIANHEAD.CZ nahlíží do sbírek sběratele dobových suvenýrů z osvobození, pomoci UNRRA v ČSR, militarií a předmětů US Army v Čechách 1945 a US 2. pěší "Indianhead" divize.
  
The INDIANHEAD.CZ virtual museum looks into the collection of the period souvenirs from liberation, UNRRA help in Czechoslovakia, militaria and memorabilia of the US Army in Bohemia in 1945 and the US 2nd Infantry “Indianhead” division.
Deska padlým v Dílech
 
Deska padlým v Dílech
 
První návrh nové pamětní desky pro šest padlých vojáků vznikl v roce 2012 společně s vedením a občany obce Díly, Klubu 3. Armády Plzeň a Indianhead Clubu Pilsen na základě nově zjištěných a ověřených historických faktů z událostí ze dne 1. května 1945 v souvislosti s osvobozením obce Díly a blízkého okolí. Na podzim roku 2012 členové Indianhead Clubu Pilsen vybrali a vyzdvihli základní kámen pro novou desku v místě osudné události. Zvláštní poděkování za vyproštění kamene patří Milanovi a Honzovi Tremlovi z klubu. Kámen byl převezen dílskými občany v dubnu a odhalen v květnu 2014 v novém parku pod Kaplí Svatého Cyrila a Metoděje. Bronzová deska společně s identifikačními známkami vojáků a částmi jeepu je stálou připomínkou na příslušníky roty D, 358. pěšího pluku, 90. pěší divize a zároveň vzpomínkou na konec 2. světové války v obci Díly a jejího okolí. Na desce se autorsky podíleli Rudolf a Tomáš Matějka a Ivan Rollinger. Desku podpořila obec Díly, dílští občané, Klub 3. Armády Plzeň, Indianhead Club Pilsen a Plzeňský kraj. Dílo zhotovil a instaloval Umělecko-modelářský atelier Matějka Plzeň. Slavnostního odhalení desky dne 1. května 2015 se zúčastnila široká veřejnost a představitelé politického života  a vzácný host - veterán Vernon Schmidt z 90. pěší divize, který se podílel na osvobození blízkého okolí. V roce 2018 byla veřejnost informována při pietním aktu v místě události o sedmém padlém vojákovi na základě informací z knihy Endkampf im Bohmerwald jejíž autor pan Markus Gruber společně s panem Martinem Drbalem a historikem 90. pěší divize Normem Richardsem v roce 2017 objasňují nejnovější poznatky o událostech v Českém lese na sklonku konce války. Tento voják se jmenoval Newell Moss a byl v hlášení uveden jako nezvěstný až následující den a později změněn jako padlý dne 1. května 1945.