WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.
 
MUZEUM INDIANHEAD.CZ
 
Virtuální muzeum INDIANHEAD.CZ nahlíží do sbírek sběratele dobových suvenýrů z osvobození, pomoci UNRRA v ČSR, militarií a předmětů US Army v Čechách 1945 a US 2. pěší "Indianhead" divize.
  
The INDIANHEAD.CZ virtual museum looks into the collection of the period souvenirs from liberation, UNRRA help in Czechoslovakia, militaria and memorabilia of the US Army in Bohemia in 1945 and the US 2nd Infantry “Indianhead” division.

Deska pro obec Losiná

Deska pro obec Losiná

Návrh pamětní desky upomínající na osvobození a konec 2. světové války v obci Losiná a jejího okolí vznikl v roce 2017 společně s vedením obce a členy Klubu 3. Armády Plzeň. Bronzová deska na památku příjezdu 15. polního dělostřeleckého praporu 2. pěší divize byla umístěna a slavnostně odhalena na budově obecního úřadu v Losiné dne 7. května 2018 u příležitosti 73. výročí osvobození obce a regionu americkou armádou za přítomnosti amerických veteránů, kteří se podíleli na osvobození města Plzně a regionu.  Mezi nejvzácnějšími hosty byli veteráni z 2. světové války George Thompson (16. obrněná divize), James Duncan a Earl Ingram (oba 2. pěší divize) a veterán z Korejské války Doug Brackenbrough (USAAF). Zajímavostí je také to, že 15. polní dělostřelecký prapor se vylodil dne 7. června 1944 s 2. pěší divizí (v den D+1) v Saint Laurent Sur Mére na pláži Omaha Beach ve francouzské Normandii a jeho bojová cesta procházela Francií, Belgií a Německem než se ocitl v "pětačtyřicátém" u nás v západních Čechách 5. května ve Všerubech a Koutě na Šumavě , 6. května v Kolovči a Kucínech, 7. května v Losiné a 15. května v Ejpovicích. Text pamětní desky pro obec zpracoval na základě zjištěných a ověřených historických faktů a graficky navrhl Ivan Rollinger, Indianhead Club Pilsen z.s. a desku zhotovil a instaloval Umělecko-modelářský atelier Rudolf a Tomáš Matějka Plzeň.