WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.
 
MUZEUM INDIANHEAD.CZ
 
Virtuální muzeum INDIANHEAD.CZ nahlíží do sbírek sběratele dobových suvenýrů z osvobození, pomoci UNRRA v ČSR, militarií a předmětů US Army v Čechách 1945 a US 2. pěší "Indianhead" divize.
  
The INDIANHEAD.CZ virtual museum looks into the collection of the period souvenirs from liberation, UNRRA help in Czechoslovakia, militaria and memorabilia of the US Army in Bohemia in 1945 and the US 2nd Infantry “Indianhead” division.
Deska v Domažlicích
 
Deska v Domažlicích
 
Dne 5. května 2015 byla u příležitosti 70. výročí osvobození města Domažlice a okolí odhalena bronzová pamětní deska, která je věnována jednomu z prvních osvoboditelů Domažlic, podplukovníkovi Mattu Konopovi, jehož předci shodou okolností pocházeli z Chodska. Slavnostního odhalení pamětní desky se z Konopovo rodiny zúčastnila dcera Kay a vnuk Patrick Dewane. Mezi vzácnými hosty byli přítomni také veteráni: Robert Gilbert, Herman Geist, James Duncan, příslušníci 38. pěšího pluku 2. pěší divize, kteří se přímo podíleli na osvobození města Domažlice a Chodska. Po odhalení desky na domě čp. 58 "U Hrušků" řekla dcera Kay všem přítomným, že po dotyku helmy osvoboditele na pamětní bronzové desce přinese každému návštěvníkovi štěstí. Bronzová deska je živým pohledem na radostný květnový den osvobození města Domažlice a blízkého okolí. Deska byla zhotovena a instalována Umělecko-modelářským atelierem Rudolf a Tomáš Matějka Plzeň, graficky ji navrhl Ivan Rollinger a dle dobové fotografie plastický reliéf ztvárnil Josef Rusňák. Zvláštní poděkování patří panu Amarovi Ibrahimovi, majiteli domu čp. 58, za možné umístění a pomoc při realizaci této pamětní desky.