Desky pro obec Myslív
 
Desky pro obec Myslív
 
V roce 2015 u příležitosti 70. výročí osvobození regionu v souvislosti s koncem 2. světové války se uskutečnila řada vzpomínkových akcích a na několika místech západních Čech se odhalily nové pamětní desky. Také i v Myslívě na Klatovsku si připomněli občané osvobození obce a okolí a zároveň při této příležitosti byly na budově obecního úřadu slavnostně odhaleny dvě nové bronzové pamětní desky. První deska připomíná americké osvoboditele obce Myslív a okolí, kteří byli příslušníky 2. jízdní skupiny 3. americké armády generála George S. Pattona a druhá pamětní deska je vzpomínkou na čestného občana pana Františka Wawrečku, účastníka bojů u Tobruku a Dunkerque. Vzpomínkové akce s odhalením desek se zúčastnil jeho syn pan Milan Wawrečka, rodinná přítelkyně paní Anna Soumarová, pan ing. Jaroslav Vodička z Českého svazu bojovníků za svobodu, paní starostka Marie Picková a členové klubů 4. obrněné divize Prácheňsko a Muži prezidenta Beneše. Pamětní desky pro obec graficky navrhl Ivan Rollinger a zhotoveny byly Umělecko-modelářským atelierem Rudolf a Tomáš Matějka Plzeň.