WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.
 
MUZEUM INDIANHEAD.CZ
 
Virtuální muzeum INDIANHEAD.CZ nahlíží do sbírek sběratele dobových suvenýrů z osvobození, pomoci UNRRA v ČSR, militarií a předmětů US Army v Čechách 1945 a US 2. pěší "Indianhead" divize.
  
The INDIANHEAD.CZ virtual museum looks into the collection of the period souvenirs from liberation, UNRRA help in Czechoslovakia, militaria and memorabilia of the US Army in Bohemia in 1945 and the US 2nd Infantry “Indianhead” division.
Desky pro obec Myslív
 
Desky pro obec Myslív
 
V roce 2015 u příležitosti 70. výročí osvobození regionu v souvislosti s koncem 2. světové války se uskutečnila řada vzpomínkových akcích a na několika místech západních Čech se odhalily nové pamětní desky. Také i v Myslívě na Klatovsku si připomněli občané osvobození obce a okolí a zároveň při této příležitosti byly na budově obecního úřadu slavnostně odhaleny dvě nové bronzové pamětní desky. První deska připomíná americké osvoboditele obce Myslív a okolí, kteří byli příslušníky 2. jízdní skupiny 3. americké armády generála George S. Pattona a druhá pamětní deska je vzpomínkou na čestného občana pana Františka Wawrečku, účastníka bojů u Tobruku a Dunkerque. Vzpomínkové akce s odhalením desek se zúčastnil jeho syn pan Milan Wawrečka, rodinná přítelkyně paní Anna Soumarová, pan ing. Jaroslav Vodička z Českého svazu bojovníků za svobodu, paní starostka Marie Picková a členové klubů 4. obrněné divize Prácheňsko a Muži prezidenta Beneše. Pamětní desky pro obec graficky navrhl Ivan Rollinger a zhotoveny byly Umělecko-modelářským atelierem Rudolf a Tomáš Matějka Plzeň.