Deska USO CAMP SHOWS
Deska USO Camp Shows
Plakát k památníku v Plzni
Plakát k památníku v Plzni
Oborávač z pomoci UNRRAOborávač z pomoci UNRRA
Cedule z Plzeňska
Cedule z Plzeňska
Zadní čelo přívěsu
Zadní čelo přívěsu
Velká červená jednička
Velká červená jednička
Věnování z RokycanVěnování z Rokycan
 
 
 
 
Korbel z Dýšiné
Korbel z Dýšiny
Suvenýr z DomažlicSuvenýr z Domažlic
Dřeváky z Knížecích PláníDřeváky z Knížecích Plání
Sud od oleje UNRRASud od oleje UNRRA
Taneční lístek z PlzněTaneční lístek z Plzně
Obálka Matta KonopaObálka Matta Konopa
 
 
Nášivka od generálaNášivka od generála
Den Vítězství v Plzni
Den vítězství v Plzni
Sako kaplana GibsonaSako kaplana Gibsona

MUZEUM INDIANHEAD.CZ

 Zajímáte se o dobové US militarie, předměty a suvenýry nebo předměty UNRRA, které se u nás dochovaly?
 
Virtuální muzeum INDIANHEAD.CZ nahlíží do sbírek sběratele dobových suvenýrů z osvobození, pomoci UNRRA v ČSR, militarií a předmětů US Army v Čechách 1945 a US 2. pěší "Indianhead" divizeSběratelství ve spojitosti s osvobozením českého západu se věnuji více než 30 let a vy se můžete prostřednictvím internetového muzea INDIANHEAD.CZ podívat na některé zajímavé US militarie, předměty, suvenýry či nové sběratelské přírůstky. Druhá pěší "Indianhead" divize mi přirostla k srdci stejně jako pamětníkům, kteří na "Indiány" jako osvoboditele nejvíce obcí a měst na západě Čech nikdy nezapomněli. Řadu exponátů můžete vidět také v muzeu Patton Memorial Pilsen, kde se těším na vaší návštěvu již od roku 2005. Stále hledám zajímavé suvenýry, US militarie a předměty 2. pěší divize a rád poradím při identifikaci či ocenění vašich předmětů. Děkuji předem za nabídky i vašich US militarií a memorabilií!
 
Archiv muzea INDIANHEAD.CZ
Archiv muzea
 
Are you interested in period US militaria, memorabilia and souvenirs or UNRRA items being still in existence in our virtual museum?
 
The INDIANHEAD.CZ virtual museum looks into the collection of the period souvenirs from liberation, UNRRA help in Czechoslovakia, militaria and memorabilia of the US Army in Bohemia in 1945 and the US 2nd Infantry “Indianhead” divisionI have been devoted to collecting items related to the liberation of the Czech West more than 30 years and you may thanks to the INDIANHEAD.CZ museum see some interesting US militaria, items, souvenirs or the recent collection acquisition. The Second infantry “Indianhead” division has grown on me, the same way as on the contemporary witnesses who would never forget the “Indians” as the liberators of the most cities and towns of the Czech West. Many exhibits you may also see at the Patton Memorial Pilsen, where I have been looking forward to seeing you since 2005. I still look for interesting souvenirs, US militaria and 2nd Infantry Division items. I like to help you with the identification or the appraisal of your similar items.  Thank you in advance even for your US militaria and memorabilia offers!
 
MUZEUM INDIANHEAD.CZ    Ivan Rollinger
ivanhoe@indianhead.cz  +420 603 453 670

© 2010-2019 INDIANHEAD.CZ by Ivan Rollinger