Věnování z Rokycan
 
Věnování z Rokycan
 
Suvenýr z Domažlic
 
Suvenýr z Domažlic
 
Sud od oleje UNRRA
 
Sud od oleje UNRRA
 
Obálka Matta Konopa
 
Obálka Matta Konopa
 
Den Vítězství v Plzni
 
Den Vítězství v Plzni
Korbel z Dýšiné
 
Korbel z Dýšiné
 
Dřeváky z Knížecích Plání
 
Dřeváky z Knížecích Plání
 
Taneční lístek z Plzně
 
Taneční lístek z Plzně
 
Nášivka od generála
 
Nášivka od generála
 
Sako kaplana Gibsona
 
Sako kaplana Gibsona
 
 
 
 
 
 

MUZEUM INDIANHEAD.CZ

Zajímáte se o dobové US militarie, předměty a suvenýry nebo předměty UNRRA, které se u nás dochovaly?
 
Virtuální muzeum INDIANHEAD.CZ nahlíží do sbírek sběratele dobových suvenýrů z osvobození, pomoci UNRRA v ČSR, militarií a předmětů US Army v Čechách 1945 a US 2. pěší "Indianhead" divize.
 
Sběratelství ve spojitosti s osvobozením českého západu se věnuji více než 30 let a vy se můžete prostřednictvím muzea INDIANHEAD.CZ podívat na některé zajímavé US militarie, předměty, suvenýry či nové sběratelské přírůstky. Druhá pěší "Indianhead" divize mi přirostla k srdci stejně jako pamětníkům, kteří na "Indiány" jako osvoboditele nejvíce obcí a měst na západě Čech nikdy nezapomněli. Řadu exponátů můžete vidět také v muzeu Patton Memorial Pilsen, kde se těším na vaší návštěvu již od roku 2005. Stále hledám zajímavé suvenýry, US militarie a předměty 2. pěší divize a rád poradím při identifikaci či ocenění vašich předmětů.
 
Děkuji předem za nabídky i vašich US militarií a memorabilií!
 
Ivan ROLLINGER
INDIANHEAD.CZ
ivanhoe@indianhead.cz
tel: 603 453 670
 
Are you interested in period US militaria, memorabilia and souvenirs or UNRRA items being still in existence in our virtual museum?
 
The INDIANHEAD.CZ virtual museum looks into the collection of the period souvenirs from liberation, UNRRA help in Czechoslovakia, militaria and memorabilia of the US Army in Bohemia in 1945 and the US 2nd Infantry “Indianhead” division.
 
I have been devoted to collecting items related to the liberation of the Czech West more than 30 years and you may thanks to the INDIANHEAD.CZ museum see some interesting US militaria, items, souvenirs or the recent collection acquisition. The Second infantry “Indianhead” division has grown on me, the same way as on the contemporary witnesses who would never forget the “Indians” as the liberators of the most cities and towns of the Czech West. Many exhibits you may also see at the Patton Memorial Pilsen, where I have been looking forward to seeing you since 2005. I still look for interesting souvenirs, US militaria and 2nd Infantry Division items. I like to help you with the identification or the appraisal of your similar items.
  
Thank you in advance even for your US militaria
and memorabilia offers!