West Bohemia 1945

Menu
Dar MG Waltera Robertsona
 
Mezi rarity vůbec v mé dlouholeté sbírkotvorné činnosti řadím filcovou nášivku slavné "Indianhead" divize s darovacím dopisem a podpisem velitele 2. pěší divize generálmajora Waltra M. Robertsona ze dne 20. dubna 1945. Na sklonku konce 2. světové války v Evropě velitel divize poslal tuto nášivku s dopisem panu Percy Schwarzovi do Bostonu ve státě Massachusetts, otci mladého sběratele vojenských rukávových znaků, který se na velitele jednotky obrátil s prosbou o získání znaku stejně tak jako na mnoho dalších velitelů bojových jednotek nasazených v zámoří. Nášivku s dopisem se podařilo získat na aukci Ebay v roce 2009 za dnes neuvěřitelných 67 USD a to jen díky kamarádovi J.Š., který kvůli mě musel vstávat ve 3 hodiny ráno z důvodu konce dražby, jelikož jsem aukční systém stoprocentně tehdy ještě neovládal. :-) Tehdy ale v nabídce prodejce a dlouholetého sběratele byly i další nášivky s podobnými doprovodnými listy od velitelů bojových divizí v Evropě i v Tichomoří. V dopise je také zajímavá informace o tom, že aktuálně v dubnu 1945 se právě vyšívaných nášivek příslušníkům 2. pěší divize vůbec nedostává, a proto velitel divize posílá právě tento znak, který má k dispozici. Tato nášivka patří však k vzácnějšímu provedení z druhé poloviny 30. let minulého století a při studiu dobových fotografií a videí s generálmajorem W. M. Robertsonem v Evropě je patrné, že na jeho uniformách jsou často vidět znaky 2. pěší divize vyrobené v meziválečném období.
 Dar MG Waltera Robertsona