WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.

INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.

Vojenský historický klub Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu.
 
The Indianhead Club Pilsen registered club – military history club – attends the liberation celebrations and commemorative war events in the Pilsen region and is involved in the creation of the new commemorative sites in the region.
Exponát měsíce

Cedule z Plzeňska

Originální dřevěná cedule pochází ze severního Plzeňska a upozorňuje řidiče na práce, které probíhaly po válce na mnoha zničených cestách a komunikacích v celé zemi. Původní šedý nátěr desky je přemalován bíle, černě orámován a zachovale popsán česky "Silniční práce! Jeďte pomalu a opatrně!" a anglicky "Slow down! Road renuing!". Ceduli jsem získal koncem 90. let společně s koupí rozsáhlé sbírky americké výstroje, která pocházela z nejbližšího okolí. Zajímavostí této desky je také i její rozměr sto krát šedesát pět centimetrů, který předpisově odpovídá velikostí místním a směrovým cedulím z období okupace dle tehdejší Sbírky zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava č. 242/1939. Vlevo dole na ilustračním dobovém snímku z roku 1945 si u stejně velké cedule Plzeň podává vpravo ruku zástupce americké likvidační mise major LeRoy E. McGinnis s předním plzeňským fotografem Mirko Křenem, který skvěle zachytil slavné květnové dny v Plzni, v Domažlicích a okolí.

© 2010-2019 INDIANHEAD.CZ by Ivan Rollinger