WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.

INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.

Vojenský historický klub Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu.
 
The Indianhead Club Pilsen registered club – military history club – attends the liberation celebrations and commemorative war events in the Pilsen region and is involved in the creation of the new commemorative sites in the region.
Den Vítězství v Plzni
 
Den Vítězství v Plzni
 
Konec války v Evropě je vzácně zachycen na originální armádní fotografii, která byla pořízena v domě, kde sídlila pobočka banky Slavie na náměstí Republiky v Plzni, v posledním velkém městě osvobozeném americkou armádou na evropském bojišti. V této budově bylo zřízeno dne 7. května 1945 velitelství 2. pěší divize s volacím znakem "Ivanhoe" a na snímku je vzácně vyfotografován velitel této jednotky generálmajor Walter Melville Robertson jak zakrajuje bochník se zástupci města Plzně v přítomnosti předsedy MNV (primátora města) Plzně Josefa Ullricha a jeho dcery na počest osvobození města a ukončení války v regionu. Fotografii s průvodním textem připomínající památný den 8. květen 1945 jako Den Vítězství v Evropě (Victory in Europe Day, V-E Day, VE-Day) s bezpodmínečnou kapitulaci Německa, která byla podepsána v hlavním stanu spojeneckých vojsk ve francouzské Remeši 7. května 1945. Fotografii se mi povedlo pořídit náhodně v USA na mezinárodní aukci Ebay.