THANK YOU BOYS

Menu
"Cross of Lorraine 1945"
 
Rukávovým znakem 79. pěší divize je lotrinský kříž na modrém štítě a jednotka si jej zvolila po té, co se vyznamenala v 1. světové válce v bitvě u Montfauconu v regionu Lotrinska ve Francii. Dvojitý kříž arcibiskupů a patriarchů z 15. století se za 2. světové války stal také symbolem Svobodných Francouzů pod velením generála Charlese de Gaulla. Americká divize s mottem "Cross of Lorraine" se vylodila na pláži Utah Beach v Normandii 14. června 1944, bojovala v severní Francii, v Belgii, v Holandsku, v Německu a po skončení války v Evropě plnila okupační činnost v Československu pod velením XXII. sboru až do listopadu, následně byla pak v USA v prosinci 1945 deaktivována. I příslušníkům "Lotrinského kříže" se dostalo u nás po válce v západních Čechách mnoho upomínkových předmětů a to v podobě porcelánových suvenýrů se značkou RKG vyrobených ve světoznámé továrně Rudolf Kämpf v Grünlasu, nynější vsi Loučky, která je součástí Nového sedla v okrese Sokolov v Karlovarském kraji. Šálek s podšálkem se znakem jednotky a textem "79th - iNF. DiViSiON", který byl součástí servisu, je doslova unikátní a získal jsem ho v těžké dražbě na mezinárodní aukci eBay v roce 2013. Popelník s "Lotrinským křížem" a s texty "79th DIVISION", "SOUVENIR of CZECHOSLOVAKIA" patří mezi moje první sbírkové předměty koupené koncem 80. let a považuji ho za vůbec nejznámější suvenýr vyrobený pro americké vojáky v roce 1945 v osvobozeném Československu.
  
"Cross of Lorraine 1945"
 
 
"Cross of Lorraine 1945"