THANK YOU BOYS

Menu
Dýšinské dožínky 1945
 
Dřevěný pivní korbel byl zhotoven zručnými bednáři v Plzeňském pivovaru pro slavnostní ukončení žní v obci Dýšina, která leží 10 kilometrů severovýchodně od Plzně. Dýšinské dožínky slavnostně zahájil velitel XXII. sboru generálmajor Ernest Nason Harmon  v sobotu dne 4. srpna 1945 a na tyto oslavy pozval velvyslance USA Lawrence A. Steinhardta. Stalo se tak na křižovatce ulic Lesní a 17. listopadu a pak na sokolském cvičišti v Nové Huti za účasti nejen místních občanů. Harmon se svým XXII. sborem v Československu vystřídal v polovině června 1945 stávající V. sbor, který se podílel společně s XII. sborem na osvobození západních a jihozápadních Čech. Dočasným sídlem a velitelstvím XXII. sboru se stala vila č. 49 v Nové Huti u Dýšiné. Během léta roku 1945 generála Harmona v Nové Huti několikrát navštívil i generál George S. Patton. Oba generálové byli prezidentem Edvardem Benešem vyznamenáni československým řádem Bílého lva dne 27. července 1945.
 
Dýšinské dožínky 1945