THANK YOU BOYS

Menu
"Ghosts of Patton´s Army"
 
Po skončení války v Evropě se vyráběly upomínkové předměty nejen v Čechách, ale i v dalších zemích, kde se snažili obyvatelé vyjádřit vděk svým osvoboditelům. Tento suvenýr v podobě masivní stolní svíčky byl vyroben ve Francii a podařil se mi vydražit před několika lety na aukci eBay.com. Na papírové krabici má poznámku "2 SQUADRON CANDLE" a znak připomíná slavnou americkou 2. kavalérii s mottem "TOUJOURS PRET" (Vždy připraven), jejíž historie a tradice sahají až do roku 1836. Pod kavalerií si představíme spíš jezdectvo na koních, které bylo možné vidět ještě počátkem 30. let 20. století, avšak v meziválečném období došlo k postupné motorizaci a reorganizaci pozemních sil americké armády. Jízdní průzkumné mechanizované skupiny a jejich eskadrony vybavené moderní vojenskou technikou se pak osvědčily na bojištích 2. světové války jako velmi úspěšné a byly často používány k rozsáhlým průzkumným akcím nebo i k únosům zajatců za nepřátelskými liniemi. Oproti jiným útvarům měla na evropském bojišti 2. jízdní mechanizovaná skupina, složená z 2. a 42. jízdní skvadrony, minimální ztráty a to díky taktice jejího velitele plukovníka Charlese Hanckocka Reeda, který např. pomocí falešných radiových zpráv zmátl nepřítele natolik, že se kavaleristům u Němců dostalo přezdívky "GHOSTS OF PATTON´S ARMY" („Duchové Pattonovy armády“). "2. jízdní" se podařilo osvobodit první československé město na západě Aš, její 42. jízdní průzkumné skvadroně naplánovat a provést "Operaci Cowboy", během níž vojáci osvobodili chovné stádo slavného lipicánského koně v Hostouni a spojenecký tábor válečných zajatců, dosáhnout nejvzdálenějšího průniku na východ ze všech amerických sil a krátce se ubytovat v závěru války na zámku v Žinkovech, kde vařila moje babička s kterou jsem tančil boogie-woogie u plotny a prožil úžasné ranné dětství na vsi.