West Bohemia 1945

Menu
"Greetings from Rokycany"
 
Dva unikátní upomínkové dřevěné talíře z Rokycan, města ležícího východně 16 km od Plzně v Plzeňském kraji, se mi podařilo souběžně vydražit na aukci eBay v březnu 2014. Oba jsou opatřené značkou výrobce a nápisem "MADE IN CZECHOSLOVAKIA BY A. KUNC ROKYCANY." s nápisy "Greeting from Rokycany"., "Č.S.R. 1945", "5. / V. 1945" nebo "Greetings from Rokycany", tužkou dopsaným rokem 1945 a číslem 9. Zmíněná devítka by mohla mít spojitost s 9. pěším plukem 2. pěší divize pod velením plukovníka Philip DeWitt Gindera, který vstoupil do města 7. května 1945 a který se o dva dny později podílel společně s četníky na zatčení K. H. Franka, německého státního ministra pro Protektorát Čechy a Morava. Ke kontaktu s Rudou armádou došlo 10. května 1945, kdy do města dorazili vojáci 4. gardové tankové armády 1. ukrajinského frontu. Demarkační linie vedla po hranici města Rokycan a pro její překročení byla nutná dvojjazyčná propustka v ruském a anglickém jazyce. Talíře byly ale vyrobené nejspíš pro vojáky 8. obrněné divize, kteří pobývali delší dobu v západních Čechách od června do listopadu 1945. Motivem prvního kusu je kostel Panny Marie Sněžné, který se nachází na Masarykově náměstí a u druhého talíře Plzeňská brána, jež byla kdysi součástí městského opevnění a hlídala vstup od západu. Významnou historickou událostí se stala v září 1945 návštěva velitele 3. americké armády generála George S. Pattona jr., který v Rokycanech zhlédl vojenskou přehlídku a pronesl řeč k příslušníkům XXII. sboru generálmajora Ernesta N. Harmona za značné účasti občanů.