West Bohemia 1945

Menu
"Ozark" Knížecí Pláně
 
Dřeváky se znakem americké 102. pěší divize "Ozark" mě zaujali koncem roku 2017 na mezinárodní aukci eBay a to z toho důvodu, že je na nich uvedeno kromě Francie, Holandska, Belgie, Německa, Rakouska překvapivě také Československo, ačkoliv tato divize nemá prakticky žádnou souvislost s osvobozením v roce 1945 či poválečným obdobím u nás. Na obou kusech tohoto dřevěného suvenýru si však příslušník Ozark divize nechal poznamenat místo Fürstenhut, což je dnes již zaniklá obec Knížecí Pláně, která se nachází v Národním parku Šumava v těsné blízkosti hranic s Německem a je zároveň součástí obce Borová Lada. Dřeváky jsem koupil z pozůstalosti sběratele módních oděvů a doplňků v Kanadě. Dnes se již bohužel nedozvíme jaký osud příslušníka této jednotky k nám přivál, zda to byla okupační služba v Bavorsku, účast na poválečném sportovním utkání nebo převelení k jiné jednotce po válce z důvodu nedostatku bodů. Každopádně se však jedná o ojedinělý doklad přítomnosti Ozark divize na území jihozápadních Čech v roce 1945.
 
"Ozark" Knížecí Pláně