WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.

INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.

Vojenský historický klub Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu.
 
The Indianhead Club Pilsen registered club – military history club – attends the liberation celebrations and commemorative war events in the Pilsen region and is involved in the creation of the new commemorative sites in the region.
Dřeváky z Knížecích Plání
 
Dřeváky z Knížecích Plání
 
Dřeváky se znakem americké 102. pěší divize "Ozark" mě zaujali koncem roku 2017 na mezinárodní aukci eBay a to z toho důvodu, že je na nich uvedeno kromě Francie, Holandska, Belgie, Německa, Rakouska překvapivě také Československo, ačkoliv tato divize nemá prakticky žádnou souvislost s osvobozením v roce 1945 či poválečným obdobím u nás. Na obou kusech tohoto dřevěného suvenýru si však příslušník Ozark divize nechal poznamenat místo Fürstenhut, což je dnes již zaniklá obec Knížecí Pláně, která se nachází v Národním parku Šumava v těsné blízkosti hranic s Německem. Dřeváky jsem koupil z pozůstalosti sběratele módních oděvů a doplňků v Kanadě. Dnes se již bohužel nedozvíme jaký osud příslušníka této jednotky k nám přivál, zda to byla okupační služba v Bavorsku, účast na sportovním utkání nebo převelení k jiné jednotce po válce z důvodu nedostatku bodů.