KORBEL Z DÝŠINÉ 1945

 
Dřevěný pivní korbel byl zhotoven zručnými bednáři v Plzeňském pivovaru pro slavnostní ukončení žní nedaleko Plzně v obci Dýšina. Dne 4. srpna 1945 Dýšinské dožínky slavnostně zahájil generálmajor Ernest Nason Harmon, který na tyto slavnosti pozval velvyslance USA Lawrence Steinhardta. Generál Harmon se svým XXII. sborem v Československu vystřídal v polovině června 1945 stávající V. sbor, který se podílel společně s XII. sborem na osvobození jihozápadních Čech a vila č. 49 v Nové Huti u Dýšiné se pro něj stala dočasně sídlem a velitelstvím sboru. Během léta pětačtyřicátého roku generála Harmona navštívil například i generál George S. Patton. Oba generálové Harmon a Patton byli prezidentem Edvardem Benešem vyznamenáni československým řádem Bílého lva dne 27. července 1945.
 
KORBEL Z DÝŠINÉ 1945