WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.

INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.

Vojenský historický klub Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu.
 
The Indianhead Club Pilsen registered club – military history club – attends the liberation celebrations and commemorative war events in the Pilsen region and is involved in the creation of the new commemorative sites in the region.
Korbel z Dýšiny 1945
 
Korbel z Dýšiny 1945
 
Dřevěný pivní korbel byl zhotoven zručnými bednáři v Plzeňském pivovaru pro slavnostní ukončení žní v obci Dýšina, která leží 10 kilometrů severovýchodně od Plzně. Dýšinské dožínky slavnostně zahájil velitel XXII. sboru generálmajor Ernest Nason Harmon  v sobotu dne 4. srpna 1945 a na tyto oslavy pozval velvyslance USA Lawrence A. Steinhardta. Stalo se tak na křižovatce ulic Lesní a 17. listopadu a pak na sokolském cvičišti v Nové Huti za účasti nejen místních občanů. Harmon se svým XXII. sborem v Československu vystřídal v polovině června 1945 stávající V. sbor, který se podílel společně s XII. sborem na osvobození západních a jihozápadních Čech. Dočasným sídlem a velitelstvím XXII. sboru se stala vila č. 49 v Nové Huti u Dýšiné. Během léta roku 1945 generála Harmona v Nové Huti několikrát navštívil i generál George S. Patton. Oba generálové byli prezidentem Edvardem Benešem vyznamenáni československým řádem Bílého lva dne 27. července 1945.

© 2010-2019 INDIANHEAD.CZ by Ivan Rollinger