OBÁLKA MATTA KONOPA

Ve sbírce INDIANHEAD.CZ je také velice zajímavá dopisní obálka adresovaná v dubnu 1945 podplukovníkovi Mattu Konopovi, zpravodajskému důstojníkovi 2. pěší divize, který se podílel na osvobození Chodska a odkud pocházeli shodou okolností jeho prarodiče. Obálku jsem před lety získal výměnou od pana Pavla Hauznera z Plzně, pamětníka pětačtyřicátého roku a zároveň předního sběratele americké polní pošty u nás. Deska v Domažlicích na domě čp. 58 "U Hrušků" je věnována právě tomuto osvoboditeli Chodska. Mattu Konopovi bylo uděleno čestné občanství města Domažlice in memoriam, které převzal v roce 2016 jeho vnuk Patrick Dewane, a který úspěšně vystupuje s hrou o svém dědečkoví, one-man-show "The accidental hero" nejen v USA, ale i u nás již několik let v západních Čechách.

OBÁLKA MATTA KONOPA