WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.

INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.

Vojenský historický klub Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu.
 
The Indianhead Club Pilsen registered club – military history club – attends the liberation celebrations and commemorative war events in the Pilsen region and is involved in the creation of the new commemorative sites in the region.
Sud od oleje UNRRA
 
Sud od oleje UNRRA
 
Velká radost sběratele amerických militarií a předmětů spojených s 2. světovou válkou, s osvobozením a poválečným obdobím v  tehdejším Československu může být i v získání většího exponátu ke sbírce UNRRA (United Nations Relief and Rehabilition Administration - Správa Spojených národů pro obnovu) v podobě 200 litrového sudu od strojního oleje, který se dostal k nám do Československa díky poválečné hospodářské pomoci UNRRA v letech 1945 až 1947. Sud je ve velmi dobrém stavu s původní barvou a označením obsahu a kontraktu zásilky "MACHINE OIL, UNRRA, CZECHOSLOVAKIA" a přečkal více než 70 let v jedné stodole v Kamenných Žehrovicích u Kladna a díky rekonstrukci objektu v roce 2017 spatřil opět světlo světa. Dle informací v něm byl také po léta skladován i tzv. červený benzín na příděl, který byl pro snadnou kontrolu obarvený z důvodu nedostatku pohonných hmot po válce.