WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.

INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.

Vojenský historický klub Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu.
 
The Indianhead Club Pilsen registered club – military history club – attends the liberation celebrations and commemorative war events in the Pilsen region and is involved in the creation of the new commemorative sites in the region.
Suvenýr z Domažlic
 
Suvenýr Domažlic
 
Suvenýr z Domažlic v podobě dřevěného talířku se znakem americké 90. pěší divize a její bojovou cestou z Normandie do Čech jsem dlouho hledal, jelikož jeho existenci jsem znal pouze z knihy pro sběratele US militarií G.I. Collector´s Guide. Tažení jednotky válečnou Evropou je znázorněno výstižně a představuje zároveň pět kampaní, kterými si prošla: "Normandy - Northern France - Ardennes - Rhineland - Central Europe - Domažlice Czechoslovakia". Talířek se mi povedlo náhodně objevit a vydražit po mnoha letech na mezinárodní aukci eBay. Dlouho vyhledávaný a svým způsobem unikátní dřevěný talířek se znakem 90. pěší divize byl vyroben firmou Miloš Peroutka v Domažlicích v pětačtyřicátém roce tradiční chodskou vypalovací metodou a jako suvenýr si jej domů na památku odvezl neznámý příslušník "Tough 'Ombres". Nyní se po více než 70ti letech vrátil zpět a uceluje suvenýry, které byly vyrobeny u nás pro osvoboditele západních a jihozápadních Čech v roce 1945.

© 2010-2019 INDIANHEAD.CZ by Ivan Rollinger