Svobodná Plzeň 1945

Svobodná Plzeň 1945

Svobodná Plzeň si slavné květnové dny pětačtyřicátého roku uložila srdečně do paměti i prostřednictvím suvenýrů a upomínkových předmětů, které vyrobily naše šikovné české ručičky pro americké osvoboditele a obyvatele českého západu. Tyto nádherné porcelánové talíře o průměrech 27 a 29 cm byly ručně malované v Klenčí pod Čerchovem. Jeden z talířů Svobodná Plzeň je značen RUČNÍ MALBA, R. KAMENICKÝ, KLENEČ p. ČERCHOVEM a o druhém talíři, který je věnovaný 5. květnu 1945 s heraldickým znakem města Plzně se podle provedení podobné malby domnívám, že pochází ze stejné dílny. Chodská keramika má svůj specifický dekor vytvořený podle starých švýcarských, zdanovských a klenečských vzorů. Díky výrobnímu družstvu Chodovia a především mistrům a malířům, Františku Míčovi, Langovi, Kamenickému, Heindlerovi, Kunešovi a dalším se prakticky od 20. let minulého století setkáváme s nezaměnitelným stylem vyjadřující chodský ráz dodnes. Získání těchto ojedinělých starožitných talířů od sběratelů bylo velmi obtížné a trvalo mi mnoho let.
 
Suvenýr z Domažlic
 
Suvenýr Domažlic
 
Suvenýr z Domažlic v podobě dřevěného talířku se znakem americké 90. pěší divize a její bojovou cestou z Normandie do Čech jsem dlouho hledal, jelikož jeho existenci jsem znal pouze z knihy pro sběratele US militarií G.I. Collector´s Guide. Tažení jednotky válečnou Evropou je znázorněno výstižně a představuje zároveň pět kampaní, kterými si prošla: "Normandy - Northern France - Ardennes - Rhineland - Central Europe - Domažlice Czechoslovakia". Talířek se mi povedlo náhodně objevit a vydražit po mnoha letech na mezinárodní aukci eBay. Dlouho vyhledávaný a svým způsobem unikátní dřevěný talířek se znakem 90. pěší divize byl vyroben firmou Miloš Peroutka v Domažlicích v pětačtyřicátém roce tradiční chodskou vypalovací metodou a jako suvenýr si jej domů na památku odvezl neznámý příslušník "Tough 'Ombres". Nyní se po více než 70ti letech vrátil zpět a uceluje suvenýry, které byly vyrobeny u nás pro osvoboditele západních a jihozápadních Čech v roce 1945.
Kašperské Hory 1945
 
Kašperské Hory 1945
 
Velmi pěkný březový pivní korbel se znakem americké 94. pěší divize, s texty "Dobré pivo, děvče hezké, to jsou dary země české.", Souvenir of Czechoslovakia 1945, Kašperské Hory ČSR 1945, signovaný výrobcem V. Voldřich, Stachy se mi podařil vydražit v srpnu 2019 na internetové mezinárodní aukci Ebay. Na korbelu je ztvárněna i dominanta hradu Kašperk, který se tyčí nad městem. Tento suvenýr z Českoslovesnka si odvezl v roce 1945 neznámý voják na památku služby ze šumavského města Kašperské Hory, které se rozkládá v blízkosti zlatonosné řeky Otavy. Nejvíce upomínkových předmětů a suvenýrů ze západních a jihozápadních Čech bylo vyrobeno našimi zručnými řemeslníky právě příslušníkům 94. pěší divize, jejichž pobyt u nás trval nejdéle. Tato jednotka organizačně spadala pod americký XXII. sbor generálmajora Ernesta N. Harmona, který po odchodu V. sboru od června až do listopadu roku 1945 prováděl společně s našimi úřady okupační správu na českém západě.
Dřeváky z Knížecích Plání
 
Dřeváky z Knížecích Plání
 
Dřeváky se znakem americké 102. pěší divize "Ozark" mě zaujali koncem roku 2017 na mezinárodní aukci eBay a to z toho důvodu, že je na nich uvedeno kromě Francie, Holandska, Belgie, Německa, Rakouska překvapivě také Československo, ačkoliv tato divize nemá prakticky žádnou souvislost s osvobozením v roce 1945 či poválečným obdobím u nás. Na obou kusech tohoto dřevěného suvenýru si však příslušník Ozark divize nechal poznamenat místo Fürstenhut, což je dnes již zaniklá obec Knížecí Pláně, která se nachází v Národním parku Šumava v těsné blízkosti hranic s Německem. Dřeváky jsem koupil z pozůstalosti sběratele módních oděvů a doplňků v Kanadě. Dnes se již bohužel nedozvíme jaký osud příslušníka této jednotky k nám přivál, zda to byla okupační služba v Bavorsku, účast na sportovním utkání nebo převelení k jiné jednotce po válce z důvodu nedostatku bodů.
Korbel z Dýšiny 1945
 
Korbel z Dýšiny 1945
 
Dřevěný pivní korbel byl zhotoven zručnými bednáři v Plzeňském pivovaru pro slavnostní ukončení žní v obci Dýšina, která leží 10 kilometrů severovýchodně od Plzně. Dýšinské dožínky slavnostně zahájil velitel XXII. sboru generálmajor Ernest Nason Harmon  v sobotu dne 4. srpna 1945 a na tyto oslavy pozval velvyslance USA Lawrence A. Steinhardta. Stalo se tak na křižovatce ulic Lesní a 17. listopadu a pak na sokolském cvičišti v Nové Huti za účasti nejen místních občanů. Harmon se svým XXII. sborem v Československu vystřídal v polovině června 1945 stávající V. sbor, který se podílel společně s XII. sborem na osvobození západních a jihozápadních Čech. Dočasným sídlem a velitelstvím XXII. sboru se stala vila č. 49 v Nové Huti u Dýšiné. Během léta roku 1945 generála Harmona v Nové Huti několikrát navštívil i generál George S. Patton. Oba generálové byli prezidentem Edvardem Benešem vyznamenáni československým řádem Bílého lva dne 27. července 1945.