WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.

INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.

Vojenský historický klub Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu.
 
The Indianhead Club Pilsen registered club – military history club – attends the liberation celebrations and commemorative war events in the Pilsen region and is involved in the creation of the new commemorative sites in the region.
Taneční lístek z Plzně
 
Taneční lístek z Plzně
 
Kde tančily holky ze Škodovky v "pětačtyřicátém" roce po osvobození v Plzni? Prakticky všude tam, kde to bylo jen možné, na veřejných místech, v restauracích, klubech, ale také třeba i v plzeňském hotelu Continental. Na tento taneční lístek příslušníků velitelství divizního dělostřelectva a velitelské baterie 2. pěší divize se šťastnému tanečníkovi podepsala plzeňská děvčata v hotelu Continental dne 2. června 1945 a na památku si jej odvezl domů do Spojených států. Lístek se objevil před pár lety na mezinárodní aukci Ebay, ale získat ho však zpět do Čech bylo velice obtížné z důvodu velkého zájmu sběratelů. O pár let později jsem stejný taneční lístek, avšak nepopsaný, ještě viděl u známého plzeňského sběratele americké polní pošty, filatelisty a v neposlední řadě pamětníka plzeňských květnových událostí pana Pavla Hauznera, který na americké vojáky nikdy nezapomněl a o svoje zážitky se s veřejností a přáteli vždy rád podělil.