West Bohemia 1945

Menu
Ostruha z "Lady Jo-Ann II"
 
Zadní ostruhové kolo (ostruha) z amerického stíhacího letounu P-47D Thunderbolt No. 44-89700 "Lady Jo-Ann II" bylo nalezeno v roce 2020 při vyklízení nemovitosti v obci Újezd u Domažlic, kde se každoročně připomíná v obci a v Zadní hoře událost ze dne 30. dubna 1945 při které zahynul v troskách stroje zkušený bojový letec 1stLt. Virgil Paul Kirkham, příslušník 377th Fighter Squadron 362nd Fighter Group z 9. americké letecké armády. Dvacetiletý Virgil zahynul při útoku na německou kolonu pohybující se v osudné aleji u zámku v Trhanově na Domažlicku, kde byl zřejmě zasažen odvetnou palbou ze země a zavadil křídlem v nízkém průletu o stromy. Desítky let o Virgilovo pomníček v lese pečovala paní Zdeňka Sládková z Trhanova a v roce 2011 zhotovil Indianhead Club Pilsen za podpory rodiny Mariona Kirkhama (Virgilova bratra), Obecního úřadu Újezd a Plzeňského kraje bronzovou pamětní desku. Virgil byl posledním americkým letcem padlým na evropském bojišti na sklonku konce války a vzpomínka na něj je stále živá při pravidelných aktech v pamětních místech na Chodsku a také v muzeu Patton Memorial Pilsen, kde bude ostruha vystavena vedle silného pancéřového plátu z téhož stroje, který měl pilota Thunderboltu za sedadlem ochránit.