WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.

INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.

Vojenský historický klub Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu.
 
The Indianhead Club Pilsen registered club – military history club – attends the liberation celebrations and commemorative war events in the Pilsen region and is involved in the creation of the new commemorative sites in the region.
Exponát měsíce

Velká červená jednička

Originální válečnou vlajku americké 1. pěší divize se mi povedlo vydražit v nesnadné aukci Ebay na podzim roku 2018. Na první pohled je vidět, že vlajka byla používaná a "bojem" doslova prošla. Těžko lze však popsat pocit, když ji máte v rukou a představíte si bojové nasazení této legendární jednotky, která vznikla již v květnu roku 1917 krátce pod názvem 1. expediční divize. Za 1.světové války se již jako 1. pěší divize zúčastnila bojů ve Francii. Velká červená jednička je jedna z nejznámějších přezdívek z anglického Big Red One této slavné 1. pěší divize, která za 2. světové války zahájila svoji bojovou cestu vyloděním v Severní Africe již v roce 1942, dále postupovala obtížným terénem Sicílie v roce 1943 a utrpěla vysoké ztráty na pláži Omaha při vylodění spojeneckých vojsk v Normandii, 6. června 1944 v Den D. Následně pak divize postupovala Francií k německým hranicím, v prosinci 1944 se zapojila do bojů v Ardenách a konec války ji zastihl v Bavorsku a v Československu.

© 2010-2019 INDIANHEAD.CZ by Ivan Rollinger