WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.

INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.

Vojenský historický klub Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu.
 
The Indianhead Club Pilsen registered club – military history club – attends the liberation celebrations and commemorative war events in the Pilsen region and is involved in the creation of the new commemorative sites in the region.
VĚNOVÁNÍ Z ROKYCAN
 
Věnování z Rokycan
 
Mezi unikátní exponáty muzea INDIANHEAD.CZ řadím například kapesní brožuru (booklet) popisující historii US 9. pěšího pluku, která byla vytištěna v belgickém Liége a která byla dne 1. června 1945 v Rokycanech opatřena věnováním a podpisem plukovníka Philipa DeWitt Gindera, velitele 9. pěšího pluku 2. pěší divize. Tento akt je i vzácně zachycen v dobovém filmovém záznamu, kde plukovník Philip D. Ginder opatřuje několik těchto brožur svým věnováním a podpisem: "Rokycany - 1 June 1945, With best wishes - P.D.Ginder, Colonel - 9th Infantry" "Rokycany - 1. června 1945, S přáním všeho nejlepšího - P.D.Ginder, Plukovník - 9. pěchota. Na velitele pluku a jeho muže dodnes nikdy nezapomenou především občané mnoha osvobozených českých obcí a měst jako např. Kdyně, Šťáhlavy, Starý Plzenec nebo Rokycany. Po mnohaletém úsilí souběžně i s dalšími sběrateli o získání této velice zajímavé místní památky děkuji Milanovi Carabachovi Jíšovi za uskutečněnou výměnu.