WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech West.
 
E-SHOP INDIANHEAD.CZ  
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok "pětačtyřicátý" na západě a jihozápadě Čech.
  
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South - West of Bohemia.

INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.

Vojenský historický klub Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu.
 
The Indianhead Club Pilsen registered club – military history club – attends the liberation celebrations and commemorative war events in the Pilsen region and is involved in the creation of the new commemorative sites in the region.
Exponát měsíce

Zadní čelo přívěsu

Původní dřevěné zadní sklápěcí čelo pochází z jednonápravového nákladního přívěsu zvaného Ben Hur (G-518, Trailer, Cargo, 1t), který se vyráběl v mnoha variantách za 2. světové války a používal pro vojenské užitkové a nákladní vozy Dodge, GMC nebo polopásové obrněné transportéry Halftrack. Velmi zachovalé čelo se podařilo objevit a zachránit do sbírky 2. pěší divize při vyklízení nemovitosti po ničivých povodních v srpnu 2002 ve městě Kdyně. V poválečném období bylo čelo použité při stavbě domu jako vhodná deska pro jízdu se zednickým kolečkem, což dokazuje stále vnitřní strana od malty, vápna a hřebíků :-) Unikátní je ale především vnější strana, která se dochovala s originálními odrazkami, olivovou barvou, bílou hvězdou a s vojenským označením v bílém pruhu 2 - 23 - I    CN - 21, z kterého lze přesně určit, že přívěs byl 21. vozidlem dělostřelecké roty 23. pěšího pluku 2. pěší divize (21st vehicle, Cannon Company, 23rd Infantry Regiment, 2nd Infantry Division)