Výměnné odkazy
 
Odkazy partnerských webových stránek naleznete zde na této stránce a aktuality webu INDIANHEAD.CZ můžete sledovat také na facebookové stránce INDIANHEAD.CZ a nebo twitterové stránce @INDIANHEAD_CZ. Pokud vlastníte web tématicky zaměřený, nabízím vám vzájemnou spolupráci formou výměny odkazů pro společné upevnění našich pozic ve vyhledávačích a získávání nových návštěvníků. V případě zájmu mě prosím kontaktujte na e-mailové adrese ivanhoe@indianhead.cz.
Kontaktní údajeKontaktní údaje
WEB INDIANHEAD.CZ
 
 
 
Víte, že západ a jihozápad Čech byl na jaře roku 1945 osvobozen 3. americkou armádou generála Pattona?
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západuOsobní webové stránky INDIANHEAD.CZ (původně ir.wbs.cz) sběratele dobových US militarií, předmětů a suvenýrů jsem vytvořil již v roce 2006 z důvodu prezentace své letité sbírkové činnosti, která je tématicky zaměřená především na osvobození českého západu americkou armádou v roce 1945. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do tématických sbírek sběratele prostřednictvím virtuálního muzea INDIANHEAD.CZ, informovat se o činnosti klubu Indianhead Club Pilsen z.s. a v neposlední řadě uskutečnit nákup v internetovém obchodě e-shopu INDIANHEAD.CZDěkuji za vaši návštěvu, podporu a sdílení!
 
PF 2019 INDIANHEAD.CZ
PF 2019 INDIANHEAD.CZ
 
Do you know, that West and Southwest of Bohemia was liberated by the general Patton´s 3rd Army in Spring 1945?

Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the Czech WestI created my personal INDIANHEAD.CZ web page (originally ir.wbs.cz) already in 2006 – web page of the collcetor of the historic US militaria, memorabilia and souvenirs – to present my long-standing collection activities focused mainly on the liberation of the Czech West by the US Army in 1945. On this page you may look into thematic collections by the INDIANHEAD.CZ virtual museum, to get information about the Indianhead Club Pilsen registered club activities and last but not least to transact a purchase in the INDIANHEAD.CZ internet e-shopThank you for your visit, support and sharing!

WEB INDIANHEAD.CZ    Ivan Rollinger
ivanhoe@indianhead.cz  +420 603 453 670