Našim osvoboditelům říkáme THANK YOU BOYS. Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách 1945, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945 je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
Osobní webové stránky INDIANHEAD.CZ (původně ir.wbs.cz) sběratele jsem vytvořil již v roce 2006 z důvodu prezentace své letité sbírkové činnosti, která je tématicky zaměřená především na osvobození českého západu americkou armádou v roce 1945. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do tématických sbírek sběratele prostřednictvím virtuálního muzea INDIANHEAD.CZ, informovat se o činnosti klubu Indianhead Club Pilsen z.s. a v neposlední řadě uskutečnit nákup v e-shopu INDIANHEAD.CZ.
 
We say THANK YOU BOYS to our liberators. Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the US militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia 1945, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the West Bohemia.
 
I created my personal INDIANHEAD.CZ web page (originally ir.wbs.cz) already in 2006 to present my long-standing collection activities focused mainly on the liberation of the West Bohemia by the US Army in 1945. On this page you may look into thematic collections by the INDIANHEAD.CZ virtual museum, to get information about the Indianhead Club Pilsen registered club activities and last but not least to transact a purchase in the INDIANHEAD.CZ e-shop.
 
Ivan Rollinger, www.indianhead.cz