Víte, že západ a jihozápad Čech byl na jaře roku 1945 osvobozen 3. americkou armádou generála Pattona?
 
Web INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách 1945, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945 je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu. Osobní webové stránky INDIANHEAD.CZ (původně ir.wbs.cz) sběratele dobových US militarií, předmětů a suvenýrů jsem vytvořil již v roce 2006 z důvodu prezentace své letité sbírkové činnosti, která je tématicky zaměřená především na osvobození českého západu americkou armádou v roce 1945. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do tématických sbírek sběratele prostřednictvím virtuálního muzea INDIANHEAD.CZ, informovat se o činnosti klubu Indianhead Club Pilsen z.s. a v neposlední řadě uskutečnit nákup v e-shopu INDIANHEAD.CZ. Děkuji za vaši návštěvu, podporu a sdílení!
 
Do you know, that West and Southwest of Bohemia was liberated by the general Patton´s US 3rd Army in Spring 1945?
 
The INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia 1945, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the West Bohemia. I created my personal INDIANHEAD.CZ web page (originally ir.wbs.cz) already in 2006 – web page of the collector of the historic US militaria, memorabilia and souvenirs – to present my long-standing collection activities focused mainly on the liberation of the West Bohemia by the US Army in 1945. On this page you may look into thematic collections by the INDIANHEAD.CZ virtual museum, to get information about the Indianhead Club Pilsen registered club activities and last but not least to transact a purchase in the INDIANHEAD.CZ e-shop. Thank you for your visit, support and sharing!
WEB INDIANHEAD.CZ
E-SHOP INDIANHEAD.CZ
E-SHOP
MUZEUM INDIANHEAD.CZ
MUZEUM
KLUB INDIANHEAD
KLUB
Archiv e-shopu
Archiv e-shopu
Archiv muzea
Archiv muzea
Archiv klubuArchiv klubu
PF 2019 INDIANHEAD.CZ
PF 2019 INDIANHEAD.CZ