WEB INDIANHEAD.CZ

Víte, že západ a jihozápad Čech byl na jaře roku 1945 osvobozen 3. americkou armádou generála Pattona?
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu.
 
 
Osobní webové stránky INDIANHEAD.CZ (původně ir.wbs.cz) sběratele dobových US militarií, předmětů a suvenýrů jsem vytvořil již v roce 2006 z důvodu prezentace své letité sbírkové činnosti, která je tématicky zaměřená především na osvobození českého západu americkou armádou v roce 1945. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do tématických sbírek sběratele prostřednictvím virtuálního muzea INDIANHEAD.CZ, informovat se o činnosti klubu Indianhead Club Pilsen z.s. a v neposlední řadě uskutečnit nákup v internetovém obchodě e-shopu INDIANHEAD.CZ.
 
Děkuji za vaši návštěvu, podporu a sdílení!
 
 Ivan ROLLINGER
INDIANHEAD.CZ
ivanhoe@indianhead.cz
tel: 603 453 670
E-SHOP INDIANHEAD.CZ
Internetový obchod e-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, reprodukce, suvenýry a knihy přibližující válečné události a "pětačtyřicátý" rok na západě a jihozápadě Čech.
MUZEUM INDIANHEAD.CZVirtuální muzeum INDIANHEAD.CZ nahlíží do sbírek sběratele dobových suvenýrů z osvobození, pomoci UNRRA v ČSR, militarií a předmětů US Army v Čechách 1945 a US 2. pěší "Indianhead" divize.
INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.Vojenský klub Indianhead Club Pilsen z.s. se zúčastňuje oslav osvobození a vzpomínkových akcí na válečné události v Plzeňském kraji a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu.