MUZEUM INDIANHEAD.CZ
 
Zajímáte se o dobové US militarie, předměty a suvenýry, které se u nás dochovaly? Muzeum INDIANHEAD.CZ nahlíží do sbírek sběratele dobových suvenýrů, pomoci UNRRA v ČSR, militarií a předmětů US Army v Čechách 1945 a US 2. pěší divize. Sběratelství ve spojitosti s osvobozením českého západu se věnuji více než 30 let a vy se můžete prostřednictvím muzea podívat na některé zajímavé US militarie, předměty, suvenýry či nové sběratelské přírůstky. "Indianhead" divize mi přirostla k srdci stejně jako pamětníkům, kteří na "Indiány" jako osvoboditele nejvíce obcí a měst na západě Čech nikdy nezapomněli. Řadu exponátů můžete vidět také v muzeu PATTON MEMORIAL PILSEN, kde se těším na vaši návštěvu již od roku 2005. Stále hledám zajímavé suvenýry, US militarie a předměty 2. pěší divize a rád poradím při identifikaci či ocenění vašich podobných předmětů. Děkuji předem za nabídky i vašich memorabilií!
 
Are you interested in period US militaria, memorabilia and souvenirs being still in existence? The INDIANHEAD.CZ museum looks into the collection of the period souvenirs, UNRRA help in Czechoslovakia, militaria and memorabilia of the US Army in Bohemia in 1945 and the US 2nd Infantry Division. I have been devoted to collecting items related to the liberation of the West Bohemia more than 30 years and you may thanks to the museum see some interesting US militaria, items, souvenirs or the recent collection acquisition. The “INDIANHEAD” Division has grown on me, the same way as on the contemporary witnesses who would never forget the “Indians” as the liberators of the most cities and towns of the West Bohemia. Many exhibits you may also see at the PATTON MEMORIAL PILSEN, where I have been looking forward to seeing you since 2005. I still look for interesting souvenirs, US militaria and 2nd Infantry Division items. I like to help you with the identification or the appraisal of your similar items. Thank you in advance even for your memorabilia offers!
US Army v Čechách 1945
US Army v Čechách 1945
UNRRA v Československu
UNRRA v Československu
2. pěší divize
2. pěší divize "Indianhead"