Navigace
 
Štítek z lokomotivy UNRRA
 
Litinový štítek vydražený na aukční portálu Aukro.cz v září 2019 pochází z parní lokomotivy řady S160 1´D Consolidation, která se vyráběla ve válečných letech 1942 až 1945 v amerických továrnách Lima Locomotive Works, The Baldwin Locomotive Works a American Locomotive Company v celkovém počtu 2121 strojů. Již po vylodění Spojeneckých vojsk v Normandii se objevily první stroje na evropském bojišti pro podporu a zásobování americké armády. Po válce bylo však nutné obnovit nákladní dopravu ve zničených a zdevastovaných zemích, a proto se v rámci hospodářské pomoci UNRRA na žádost okupovaných zemí dostalo například do Polska 75 kusů a k nám 80 kusů těchto lokomotiv, které byly přizpůsobeny na rozchod kolejí a dodržovaly přípustné zatížení. Po jejich získání v poválečném Československu byly tyto stroje označeny řadou 456.1. a prakticky u nás používány až do 60. letech minulého století. Po jejich ukončení provozu se některé z nich využily jako vytápěcí kotle a v roce 1973 byla Československou státní dráhou vyřazena poslední lokomotiva této řady.
 
Štítek z lokomotivy UNRRA