Obálka Matta Konopa
 
Ve sbírce muzea INDIANHEAD.CZ je také velice zajímavá dopisní obálka adresovaná v dubnu 1945 podplukovníkovi Mattu Konopovi, zpravodajskému důstojníkovi 2. pěší divize, který se podílel na osvobození města Domažlice a Chodska odkud pocházeli shodou okolností jeho prarodiče. Obálku jsem před lety získal výměnou od pana Pavla Hauznera z Plzně, pamětníka pětačtyřicátého roku a zároveň předního sběratele americké polní pošty u nás. V roce 2015 byla u příležitosti 70. výročí osvobození města Domažlice a okolí odhalena bronzová pamětní deska (viz Deska v Domažlicích) na domě čp. 58 "U Hrušků", která je věnována právě tomuto osvoboditeli Chodska. Mattu Konopovi bylo také uděleno čestné občanství města Domažlice in memoriam, které převzal v roce 2016 jeho vnuk Patrick Dewane, a který úspěšně vystupuje s hrou o svém dědečkoví, one-man-show "The accidental hero" nejen v USA, ale i u nás již několik let v západních Čechách.
 
Obálka Matta Konopa