Cedule z Plzeňska
 
Originální dřevěná cedule pochází ze severního Plzeňska a upozorňuje řidiče na práce, které probíhaly po válce na mnoha zničených cestách a komunikacích v celé zemi. Původní šedý nátěr desky je přemalován bíle, černě orámován a zachovale popsán česky "Silniční práce! Jeďte pomalu a opatrně!" a anglicky "Slow down! Road renuing!". Ceduli jsem získal koncem 90. let společně s koupí rozsáhlé sbírky americké výstroje, která pocházela z nejbližšího okolí. Zajímavostí této desky je také i její rozměr sto krát šedesát pět centimetrů, který předpisově odpovídá velikostí místním a směrovým cedulím z období okupace dle tehdejší Sbírky zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava č. 242/1939. Vlevo dole na ilustračním dobovém snímku z roku 1945 si u stejně velké cedule Plzeň podává vpravo ruku zástupce americké likvidační mise major LeRoy E. McGinnis s předním plzeňským fotografem Mirko Křenem, který skvěle zachytil slavné květnové dny v Plzni, v Domažlicích a okolí.
 
Cedule z Plzeňska