Demarkační linie v ČSR
 
Původní železniční mapa z období Protektorátu Čechy a Morava nese název "Kam dospěla vítězná vojska našich amerických osvoboditelů" a byla nalezena v roce 2000 při rekonstrukci domu v Dominikánské ulici v Plzni, v blízkosti náměstí Republiky. Na této vzácné mapě byl již v pětačtyřicátém roce ručně zakreslen červenou barvou postup 3. americké armády generála George S. Pattona v západních a jihozápadních Čechách a u některých míst doplněn i datum přítomnosti bojových jednotek. Modrá čára znázorňuje demarkační linii - čáru dotyku, která se neustále měnila od května do listopadu 1945 na základě "Spojeneckých dohod". Prvotně měla demarkační čára kopírovat přibližně česko-bavorskou hranici, ale vzhledem k tomu, že Američané dorazili k této linii podstatně dříve než Sověti, byl dohodnut její průběh v ose Karlovy Vary - Plzeň - České Budějovice, který i ve snaze pomoci včas krvácející Praze v posledních dnech a hodinách války, musel být striktně dodržen dle rozkazů z vrchního velitelství.
 
Demarkační linie v ČSR