Osvoboditelům českého západu v roce 1945 dodnes říkáme THANK YOU BOYS. Vítejte na osobních webových stránkách sběratele militarií, předmětů a suvenýrů americké armády v Čechách 1945, poválečné pomoci UNRRA v Československu a slavné 2. pěší "Indianhead" divize, který je věnován stálé vzpomínce na americké vojáky a důstojníky v západních a jihozápadních Čechách. Na webu INDIANHEAD.CZ můžete uskutečnit nákup v E-SHOPU, podívat se do částí sbírek online MUZEA a na činnost KLUBU. Velice děkuji za vaši návštěvu, podporu a sdílení!
 
To this day, we say THANK YOU BOYS to our liberators of the West Bohemia in 1945. Welcome to the personal webpages of the militaria, memorabilia and souvenirs collector of the US Army in Bohemia 1945, UNRRA post-war help to Czechoslovakia and famous 2nd Infantry "Indianhead" Division is dedicated to the permanent remembrance to the American soldiers and officers of the West and South-West regions of Bohemia. On the INDIANHEAD.CZ website you may to transact a purchase in the E-SHOP, look into parts of collections by the online MUSEUM and into activities of the CLUB. Thank you very much for your visit, support and sharing!
 
Ivan Rollinger, www.indianhead.cz
Novinky
E-SHOP    Novinky (akt. 27/3/2021)
US militarie
E-SHOP    US militarie a nášivky
US předměty a tiskoviny
E-SHOP    US předměty a tiskoviny
Repro, suvenýry a knihy
E-SHOP    Repro, suvenýry a knihy
MUZEUM    Aktualita (akt. 12/4/2021)
US Army v Čechách 1945
MUZEUM    US Army v Čechách 1945
UNRRA v Československu
MUZEUM    UNRRA v Československu
2. pěší divize "Indianhead"
MUZEUM    2. pěší divize "Indianhead"
Památka příjezdu v Losiné
KLUB    Památka příjezdu v Losiné
Padlým vojákům na Dílech
KLUB    Padlým vojákům na Dílech
Virgilu Kirkhamovi v Újezdě
KLUB    Virgilu Kirkhamovi v Újezdě
Dary veteránům v Trhanově
KLUB    Dary veteránům v Trhanově