Osvoboditelům českého západu v roce 1945 dodnes říkáme THANK YOU BOYS. Vítám vás na osobním webu sběratele US militarií, předmětů a suvenýrů americké armády v Čechách 1945, poválečné hospodářské pomoci UNRRA v Československu a slavné 2. pěší "Indianhead" divize, který je věnován stálé vzpomínce na americké vojáky v západních a jihozápadních Čechách již od roku 2006. Na webových stránkách INDIANHEAD.CZ můžete uskutečnit nákup v E-SHOPU, podívat se online do sbírek MUZEA a na činnost KLUBU. Děkuji za vaši návštěvu, podporu a sdílení!

To this day, we say THANK YOU BOYS to our liberators of the West Bohemia in the year 1945. Welcome to the personal webpages of the militaria, memorabilia and souvenirs collector of the US Army in Bohemia 1945, UNRRA post-war help to Czechoslovakia and famous 2nd Infantry "Indianhead" Division is dedicated to the permanent remembrance to the American soldiers and officers of the West and South-West Bohemia. On the INDIANHEAD.CZ website you may to transact a purchase in the E-SHOP, look online at the MUSEUM´s collections and CLUB´s activities. Thank you very much for your visit, support and sharing!

Ivan Rollinger @Ivanhoe1945

US militarie
E-SHOP  US militarie a nášivky
US předměty a tiskoviny
E-SHOP  US předměty a tiskoviny
Repro, suvenýry a knihy
E-SHOP  Reprodukce, suvenýry a knihy
US Army v Čechách 1945
MUZEUM  US Army v Čechách 1945
2. pěší divize
MUZEUM  2. pěší divize "Indianhead"
Dary veteránům v Trhanově
KLUB  Dary veteránům v Trhanově