WEB INDIANHEAD.CZ
 
Vítám vás na osobním webu INDIANHEAD.CZ sběratele militarií, předmětů a suvenýrů US Army v Čechách, poválečné pomoci UNRRA a US 2. pěší divize, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu v roce 1945. Na webu můžete nahlédnout do tématických sbírek prostřednictvím virtuálního muzea, informovat se o klubu a nebo uskutečnit nákup v e-shopu INDIANHEAD.CZ. Děkuji za vaši návštěvu, podporu a sdílení @indianhead.cz!
 
Welcome to the personal INDIANHEAD.CZ website of the militaria, memorabilia and souvenirs collector of the US Army in Bohemia, UNRRA help and US 2nd Infantry Division is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the West Bohemia in 1945. On this page you may look into thematic collections by the virtual museum, to get information about the club activities and or to transact a purchase in the INDIANHEAD.CZ e-shop.Thank you for your visit, support and sharing the @indianhead.cz!
Ivan Rollinger
ivanhoe@indianhead.cz
+420 603 453 670
Logo INDIANHEAD.CZ
E-SHOP INDIANHEAD.CZ
 
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný "pětačtyřicátý" rok na západě a jihozápadě Čech. Internetový obchod jsem založil v roce 2010 především pro podporu provozu webu a pro zachování, publikování, vystavování nebo rozšiřování sbírek muzea. Nabídka zboží v e-shopu je pravidelně aktualizovaná a pro usnadnění vyhledávání položek je rozdělená do kategorií originální US (Army WWII) militarie a nášivky, předměty a tiskoviny, reprodukce, suvenýry a knihy. Pro bližší informace k vašemu nákupu a seznámení s e-shopem klikněte na odkazy Obchodní podmínky a Jak nakupovat. Přeji vám příjemný a spokojený nákup.
 
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West and South-West of Bohemia. I founded the e-shop in 2010 first and foremost to support the web page service and to preserve, publish, show on display and to extent the colections of the museum. The e-shop item offer is updated on regular basis and to make the item search easier it is divided into categories  -  Original US (Army WWII) militaria and items, reproductions, souvenirs and books. For further information to your shopping and getting to know the e-shop, click the Terms and Conditions and How to shop link. Enjoy your shopping.
Originální US militarie a nášivky
Originální US militarie a nášivky
Originální US předměty a tiskoviny
Originální US předměty a tiskoviny
US reprodukce, suvenýry a knihy
US reprodukce, suvenýry a knihy
MUZEUM INDIANHEAD.CZ 
 
Muzeum INDIANHEAD.CZ nahlíží do sbírek sběratele dobových militarií, předmětů a suvenýrů US Army v Čechách 1945, pomoci UNRRA v ČSR a US 2. pěší divize. Sběratelství ve spojitosti s osvobozením českého západu se věnuji více než 30 let a vy se můžete prostřednictvím muzea podívat na některé zajímavé předměty či nové sběratelské přírůstky. "Indianhead" divize mi přirostla k srdci stejně jako pamětníkům, kteří na "Indiány" jako osvoboditele nejvíce obcí a měst na západě Čech nikdy nezapomněli. Řadu exponátů můžete vidět také v muzeu PATTON MEMORIAL PILSEN, kde se těším na vaši návštěvu již od roku 2005! Stále hledám zajímavé suvenýry, US militarie a předměty 2. pěší divize a rád poradím při identifikaci či ocenění vašich podobných předmětů. Děkuji předem za nabídky i vašich memorabilií!
 
The INDIANHEAD.CZ museum looks into the collection of the period militaria, memorabilia and souvenirs of the US Army in Bohemia in 1945, UNRRA help in Czechoslovakia and the US 2nd Infantry Division. I have been devoted to collecting items related to the liberation of the West Bohemia more than 30 years and you may thanks to the museum see some interesting items or the recent collection acquisition. The “INDIANHEAD” Division has grown on me, the same way as on the contemporary witnesses who would never forget the “Indians” as the liberators of the most cities and towns of the West Bohemia. Many exhibits you may also see at the PATTON MEMORIAL PILSEN, where I have been looking forward to seeing you since 2005! I still look for interesting souvenirs, US militaria and 2nd Infantry Division items. I like to help you with the identification or the appraisal of your similar items. Thank you in advance even for your memorabilia offers!
US Army v Čechách 1945
US Army v Čechách 1945
UNRRA v Československu
UNRRA v Československu
US 2. pěší divize
US 2. pěší divize "Indianhead"
KLUB INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s.
 
Klub INDIANHEAD CLUB PILSEN z.s. se zúčastňuje oslav osvobození, vzpomínkových akcí na válečné události a podílí se na vzniku nových pamětních míst v regionu. Historie registrovaného klubu sahá až do roku 1999, kdy byl klub 2. pěší divize založen a stal se tehdy součástí Klubu vojenské historie Plzeň. V roce 2000 se klub aktivně zúčastnil oslav osvobození v Plzni a v roce 2003 vzniklo občanské sdružení s názvem KLUB DRUHÉ PĚŠÍ DIVIZE PLZEŇ. Ke změně názvu došlo v roce 2010 na Indianhead Club Pilsen a nyní je zapsaným spolkem. Členové a přátel klubu se zabývají renovací historické techniky, sběratelskou a badatelskou činností, historií 2. pěší divize a dalších US jednotek působících v "pětačtyřicátém" roce v západních a jihozápadních Čechách. Těšíme se při akcích na setkání s vámi!
 
The Indianhead Club Pilsen attends the liberation celebrations, commemorative war events and is involved in the creation of the new commemorative sites in the region. The history of club goes back to 1999, when the 2nd Infantry Division club was founded and became a part of the Military history Pilsen club then. In 2000 the club attended the Liberation Festival Pilsen in active way and subsequently in 2003 citizen´s association bearing the name 2nd Infantry Division Pilsen club was founded. The name of the club was change to Indianhead Club Pilsen in 2010 and it is a registered club now. Members and friends of the club are engaged in the renovation of the historical vehicles, collections and research activities, 2nd Infantry Division history and US units operating in West and South-West Bohemia in 1945. Looking forward to seeing you at the commemorative events!
Matt Konop v Domažlicích
Matt Konop v Domažlicích
Pomník padlým na Dílech
Padlým vojákům na Dílech 
Virgilu Kirkhamovi v Újezdě
Virgilu Kirkhamovi v Újezdě