#WestBohemia1945

Menu
 
Víte, že západ a jihozápad Čech byl na jaře 1945 osvobozen 3. americkou armádou generála Pattona?
 
Osvoboditelům českého západu v roce 1945 dodnes říkáme THANK YOU BOYS. Vítejte na osobních webových stránkách sběratele dobových US militarií, předmětů a suvenýrů US Army v Čechách 1945, slavné US 2. pěší "Indianhead" divize a poválečné pomoci UNRRA v Československu, který je věnován stálé vzpomínce na americké vojáky a důstojníky v západních a jihozápadních Čechách. Web INDIANHEAD.CZ jsem založil v roce 2006 z důvodu prezentace své letité sbírkové činnosti a můžete zde nahlédnout do tematických sbírek sběratele prostřednictvím virtuálního muzea, informovat se o činnosti klubu vojenské historie a nebo uskutečnit nákup ve stejnojmenném internetovém obchodě.
 
Děkuji za vaši návštěvu, podporu a případné sdílení!
 
Do you know, that West and South West of Bohemia was liberated by the general Patton´s 3rd US Army in Spring 1945?
 
To this day, we say THANK YOU BOYS to our liberators of the West Bohemia in the year 1945. Welcome to the personal webpages of the period US militaria, memorabilia and souvenirs collector of the US Army in Bohemia 1945, the famous US 2nd Infantry "Indianhead" Division and UNRRA post-war help in Czechoslovakia which is dedicated to the permanent remembrance to the American soldiers and officers of the West and South-West Bohemia. I founded INDIANHEAD.CZ web page in 2006 to present my long-standing collection activities and you may look into thematic collections by the virtual museum, to get information about the military history club activities or to transact a purchase in the same name internet e-shop. 
 
Thank you very much for your visit, support and possible sharing!