US Army v Čechách 1945

Menu
Víte, že západ a jihozápad Čech byl na jaře 1945 osvobozen 3. americkou armádou generála Pattona?
 
Osvoboditelům českého západu v roce 1945 dodnes říkáme THANK YOU BOYS. Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele dobových US WWII militarií, předmětů a suvenýrů US Army v Čechách 1945, slavné US 2. pěší "Indianhead" divize a poválečné pomoci UNRRA v Československu, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu v roce 1945. Osobní webové stránky jsem založil v roce 2006 z důvodu prezentace své letité sbírkové činnosti, která je zaměřená především na osvobození českého západu v roce 1945. Sledujte příspěvky s hashtagem #WestBohemia1945 a na těchto webových stránkách můžete nahlédnout do tématických sbírek sběratele prostřednictvím virtuálního muzea, informovat se o činnosti klubu vojenské historie a nebo uskutečnit nákup ve stejnojmenném internetovém obchodě. Děkuji za vaši návštěvu, podporu a sdílení!
  

 
Do you know, that West and South West of Bohemia was liberated by the general Patton´s 3rd US Army in Spring 1945?
 
To this day, we say THANK YOU BOYS to our liberators of the West Bohemia in the year 1945. Welcome to the INDIANHEAD.CZ website of the period US WWII militaria, memorabilia and souvenirs collector of the US Army in Bohemia 1945, the famous US 2nd Infantry "Indianhead" Division and UNRRA post-war help in Czechoslovakia which is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of West Bohemia in the year 1945. I founded my personal web page in 2006 to present my long-standing collection activities focused mainly on the liberation of the West Bohemia by the US Army 1945. Watch posts with hashtag #WestBohemia1945 and on this page you may look into thematic collections by the virtual museum, to get information about the military history club activities or to transact a purchase in the same name internet e-shop. Thank you for your visit, support and sharing!
 
Ivan Rollinger