E-SHOP INDIANHEAD.CZ
 
 
Oslovují vás dobové US militarie a předměty připomínající osvobození českého západu v roce 1945? 
 
E-shop INDIANHEAD.CZ vám nabízí originální US militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce, suvenýry a tématické knihy přibližující válečné události a nezapomenutelný rok 1945 na českém západě. Internetový obchod INDIANHEAD.CZ jsem založil v roce 2010 především pro podporu provozu webových stránek INDIANHEAD.CZ a pro zachování, publikování, vystavování nebo rozšiřování sbírek muzea INDIANHEAD.CZ. Nabídka zboží v e-shopu je pravidelně aktualizovaná a pro usnadnění vyhledávání položek je rozdělená do kategorií Originální US (Army WWII) insignie, militarie, předměty, tiskoviny, reprodukce předmětů, suvenýry a knihy. Pro bližší informace k vašemu nákupu a seznámení s e-shopem klikněte na odkazy Obchodní podmínky a Jak nakupovat.
 
Příjemný a spokojený nákup!   Ivan Rollinger    ivanhoe@indianhead.cz    +420 603 453 670
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Originální US insignieOriginální US insignie
Originální US militarie
Originální US militarie
 
 
Originální US předmětyOriginální US předměty
 
 
 
 
 
 
Originální US tiskoviny
Originální US tiskoviny
 
 
Reprodukce předmětů
Reprodukce předmětů
 
 
 
 
Suvenýry a knihySuvenýry a knihy
 
 
 
 
Nejnovější zboží
Nejnovější zboží
Nejprodávanější zboží
Nejprodávanější zboží
 
 
Tip na dárek
Tip na dárek
Obchodní podmínky
Obchodní podmínky
 
 
Jak nakupovat
Jak nakupovat
 
 
Archiv e-shopu INDIANHEAD.CZ
Archiv e-shopu
Are you interest in the period US Army militaria and items reminding of the liberation of the West Bohemia in 1945?
 
INDIANHEAD.CZ e-shop offers you original US militaria, items, reproductions, souvenirs and thematic books depicting the war events and the unforgettable year 1945 in the West Bohemia. I founded the INDIANHEAD.CZ E-shop in 2010 first and foremost to support the INDIANHEAD.CZ web page service and to preserve, publish, show on display and to extent the colections of the INDIANHEAD.CZ museum. The e-shop item offer is updated on regular basis and to make the item search easier it is divided into categories - Original US (Army WWII) insignia, militaria, items, printed matter, items reproduction, souvenirs and books. For further information to your shopping and getting to know the e-shop, click the Terms and Conditions and How to shop link. Enjoy your shopping!
 
 
 
 
Víte, že západ a jihozápad Čech byl na jaře roku 1945 osvobozen 3. americkou armádou generála George S. Pattona?
 
Vítejte na webu INDIANHEAD.CZ sběratele US militarií a předmětů 2. pěší divize, US Army v Čechách, pomoci UNRRA a suvenýrů 1945, který je věnován stálé vzpomínce na osvoboditele českého západu. Osobní webové stránky INDIANHEAD.CZ (původně ir.wbs.cz) sběratele dobových US militarií, předmětů a suvenýrů jsem vytvořil již v roce 2006 z důvodu prezentace své letité sbírkové činnosti, která je tématicky zaměřená především na osvobození českého západu americkou armádou v roce 1945. Na těchto stránkách můžete nahlédnout do tématických sbírek sběratele prostřednictvím virtuálního muzea INDIANHEAD.CZ, informovat se o činnosti klubu Indianhead Club Pilsen z.s. a v neposlední řadě uskutečnit nákup v internetovém obchodě e-shopu INDIANHEAD.CZ. Děkuji za vaši návštěvu, podporu a sdílení!
 
 
 
 
 
 
Do you know, that West and Southwest of Bohemia was liberated by the general Patton´s US 3rd Army in Spring 1945?

Welcome to the INDIANHEAD.CZ web of the militaria and memorabilia collector of the US 2nd Infantry Division, US Army in Bohemia, UNRRA help and 1945 souvenirs is dedicated to the permanent remembrance to the liberators of the West BohemiaI created my personal INDIANHEAD.CZ web page (originally ir.wbs.cz) already in 2006 – web page of the collcetor of the historic US militaria, memorabilia and souvenirs – to present my long-standing collection activities focused mainly on the liberation of the West Bohemia by the US Army in 1945. On this page you may look into thematic collections by the INDIANHEAD.CZ virtual museum, to get information about the Indianhead Club Pilsen registered club activities and last but not least to transact a purchase in the INDIANHEAD.CZ internet e-shop. Thank you for your visit, support and sharing!

 
 
 
 
Kontaktní údaje

© 2010-2019 INDIANHEAD.CZ by Ivan Rollinger