Osvoboditelům českého západu v roce 1945 dodnes říkáme THANK YOU BOYS. Vítejte na osobních webových stránkách sběratele militarií, předmětů a suvenýrů americké armády v Čechách 1945, poválečné pomoci UNRRA v Československu a slavné 2. pěší "Indianhead" divize, který je věnován stálé vzpomínce na americké vojáky a důstojníky v západních a jihozápadních Čechách. Na webu INDIANHEAD.CZ můžete uskutečnit nákup v E-SHOPU, podívat se do částí sbírek online MUZEA a na činnost KLUBU. Velice děkuji za vaši návštěvu, podporu a sdílení!
 
To this day, we say THANK YOU BOYS to our liberators of the West Bohemia in 1945. Welcome to the personal webpages of the militaria, memorabilia and souvenirs collector of the US Army in Bohemia 1945, UNRRA post-war help to Czechoslovakia and famous 2nd Infantry "Indianhead" Division is dedicated to the permanent remembrance to the American soldiers and officers of the West and South-West regions of Bohemia. On the INDIANHEAD.CZ website you may to transact a purchase in the E-SHOP, look into parts of collections by the online MUSEUM and into activities of the CLUB. Thank you very much for your visit, support and sharing!
 
Ivan Rollinger, www.indianhead.cz
 
US militarie
E-SHOP    US militarie
US nášivky
E-SHOP    US nášivky
US předměty
E-SHOP    US předměty
US tiskoviny
E-SHOP    US tiskoviny 
Reprodukce
E-SHOP    Reprodukce
Suvenýry
E-SHOP    Suvenýry
Knihy
E-SHOP    Knihy
Novinky
E-SHOP    Novinky (akt.10/1/2021)
US Army v Čechách 1945
MUZEUM    US Army v Čechách 1945 (akt.11/1/2021)
UNRRA v Československu
MUZEUM    UNRRA v Československu
US 2. pěší divize
MUZEUM    US 2. pěší divize Indianhead
Památka příjezdu v Losiné
KLUB    Památka příjezdu v Losiné
Pomník padlým na Dílech
KLUB    Padlým vojákům na Dílech
Virgilu Kirkahmovi v Újezdě
KLUB    Virgilu Kirkhamovi v Újezdě
Dary veteránům v Trhanově
KLUB    Dary veteránům v Trhanově